Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***
"Uloga Turske na Balkanu" - tribina

U organizaciji Fakulteta bezbedosti, Univerziteta u Beogradu dana 03.04.2012. godine u Domu Vojske Srbije održana je tribina sa temom: "Uloga Turske na Balkanu". 

Beograd - Uloga Turske na BalkanuTurska politika na Balkanu, a posebno prema BiH je štetna, jer pothranjuje nerealne ambicije i podržava samo jednu stranu političkog Sarajeva, te tako onemogućava kompromise koji su neophodni i potrebni BiH, istaknuto je na tribini.

Na skupu, na kojem su govorili orijentalista Darko Tanasković i eksperti za terorizam Darko Trifunović i Dževad Galijašević, ocijenjeno je da će Turska uvijek u datom trenutku na Balkanu podržati onu muslimansku zajednicu koja dugoročno može da doprinese obnavljanju njenog uticaja u regionu i od koje će dugoročno imati koristi za svoje ciljeve.

 

Linkovi novinskih agencija o tribini:

 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске