Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Zoran Vučinić

Zoran Vucinic

Zoran Vučinić (Beograd, 1953)
vanredni profesor na Međunarodnom javnom pravu i Pravu odbrane
zorvuc@ptt.rs
Školovanje
Osnovnu školu i Prvu zemunsku gimnaziju (1972) završio je u Beogradu, a Pravni fakultet u Beogradu 1976. godine.
Magistarsku tezu "Međunarodnopravna zaštita deteta u oružanim sukobima" odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1989. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom "Međunarodna krivična odgovornost države" na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1997.

Zaposlenje
Od 1977. do 1995. godine radio je u Saveznom ministarstvu za unutrašnje poslove, a od 1999. na Fakultetu bezbednosti, kao docent na predmetima Pravo odbrane (1999) i Međunarodno javno pravo (2001). Od 2004. je vanredni profesor za užu naučnu oblast Pravne nauke.

Naučni i istraživački projekti
Bio je član tima u istraživačkom projektu Saveznog ministarstva za odbranu Doktrina odbrane SRJ (2000-01).

Profesionalni angažmani
Na Fakultetu bezbednosti je od 2005. prodekan za finansije.


Oblast interesovanja i važniji radovi


Objavio je više radova iz međunarodnog javnog prava, međunarodnog ratnog i humanitarnog prava i pravnog sistema odbrane.

Knjige

  • Vojni savezi od Svete alijanse do NATO-a, NIU "Vojska", Beograd, 1996.
  • Krivična odgovornost države u međunarodnom pravu, Službeni list SRJ, Beograd, 1999.
  • Međunarodno ratno i humanitarno pravo, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2001.
  • Međunarodno ratno i humanitarno pravo, drugo izdanje, IP „Službeni glasnik Srbije", Beograd, 2006.
  • Pravo narodne odbrane, Fakultet odbrane i zaštite, Beograd, 2000.