Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow О Факултету
О Факултету

zgradaFakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.

Svojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine.

U okviru matične delatnosti – nauka bezbednosti, na Fakultetu se realizuju osnovne akademske i strukovne studije, diplomske akademske studije (master), doktorske studije, specijalističke akademske i strukovne studije, kao i stručno obrazovanje i usavršavanje.

Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije.

snagaznanjaPreuzmite:


Istorija

Fakultet bezbednosti nastao je iz Instituta, kasnije Odseka za narodnu odbranu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, školske 1975/1976. godine.

Oktobra 1978. godine Odsek za narodnu odbranu izdvaja se iz sastava Prirodno-matematičkog fakulteta i prerasta u samostalnu instituciju – Fakultet narodne odbrane. U cilju unapređenja i praćenja naučnih dostignuća u oblasti odbrane, zaštite i bezbednosti, školske 1990/1991. inoviran je Nastavni plan i program Fakulteta i promenjen naziv u Fakultet odbrane i zaštite Univerziteta u Beogradu, kasnije – Fakultet civilne odbrane.

Od maja 2006. godine Fakultet nosi zvaničan naziv Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti.

Saradnja

Fakultet ostvaruje intenzivnu saradnju sa domaćim i stranim institucijama, kao i brojnim privrednim organizacijama. Na osnovu brojnih sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji realizuju se raznovrsni obrazovni i komercijalni programi. Između ostalih, izdvajamo sledeće partnere:

Inostrane i domaće akademske i strukovne ustanove:

 • West Point, USA
 • Institute for World Politics, Washington, USA
 • Interdisciplinary Center of Herzlia, Tel Aviv, Izrael
 • International Strategic Studies Association (ISSA), USA
 • Centre for Peace Studies, University of Tromsø, Norway
 • Universiteit Gent, Faculteit Rechotsgeleerdheid, Holland
 • Institute for Environment and Human Security United Nations University, Germany
 • Center for Security and Defense Studies Public Benefit Foundation (CSDS), Hungary
 • Centar za geostrateška istraživanja, Banja Luka
 • Filozofski fakultet, Institut za odbranbeni i mirovni studi, Skopje
 • Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Filozofski fakultet, Skopje
 • Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
 • Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
 • Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 • Institut za savremenu istoriju, Beograd
 • Institut za proučavanje korporativne bezbednosti, Slovenija

Državne institucije, društvene zajednice, privredne i nevladine organizacije
 • Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 • Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
 • Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje zavodskih sankcija Okružnog zatvora u Beogradu
 • Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograda
 • Republički seizmološki zavod
 • Republički hidrometeorološki zavod
 • Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka
 • MUP Republike Srpske - Uprava za policijsko obrazovanje, Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka
 • Gradska opština Palilula, Beograd
 • Opština Prokuplje
 • Opština Inđija
 • Fond za otvoreno društvo, Beograd
 • Udruženje diplomaca Centra "Džordž Maršal" – Srbija
 •  "Jugoimport" - SDPR, Beograd
 • AD "Soko-Nada Štark", Beograd
 • Beogradski sajam, Beograd
 • "Milan Blagojević - namenska", Lučani
 • RTB Bor Grupa – RTB Bor d.o.o, Bor