Skip to content

Fakultet bezbednosti

Разно
Poseta Jiao Tong Univerzitetu
Tokom službenog boravka u NR Kini, dr Darko Trifunović susreo se sa zvaničnicima Jiao Tong Univerziteta koji je poznat između ostalog po tome što vodi čuvenu "Šangajsku listu" rangiranosti svetskih univerziteta. Domaćini Prof. dr Chen Yue, pomoćnik direktora Odseka za međunarodnu saradnju i razmenu i gospođica Zheng Jianzhen, kordinator za međunarodnu saradnju i razmenu pokazali su veliku zainteresovanost za saradnju sa Fakultetom bezbednosti i Univerzitetom u Beogradu.

Po ovlaštenju Rektora Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Vladimira Bumbaširevića, dogovarana je poseta koja je predvidjena za jesen 2013. godine.
dr Darko Trifunovic Jiao Tong University
Jiao Tong Univ.dr Darko Trifunovic and dr Chen Yue
 
 
Šangajski institut za evropske studije - dr Darko Trifunović, plaketa o izboru u naučno zvanje
Tokom službene posete NR Kini, dr Darko Trifunović održao je seriju predavanja na temu: "Međunarodna bezbednost i uloga NR Kine" na Šangajskom institutu za evropske studije. Tom prilikom, Predsednik Instituta Prof. dr Xu Mingqi, dodelio je dr Darku Trifunoviću, plaketu o izboru u naučno zvanje koja je po prvi put dodeljena od strane ovog prestižnog instituta jednom strancu. Nakon izbora u zvanje "gostujućeg profesora" na uglednom i prestižom Univerzitetu FUDAN, izbor dr Darka Trifunovića smatra se velikim doprinosom u razvijanju dobrih i prijateljskih odnosa na polju nastavno-naučne saradnje između dve zemlje.
Prof. dr Xu Mingqi je član Akademije društvenih nauka Šangaja, Predsednik Šangajskog instituta za evropske studije i Podpredsednik Udruženja kinesko-evropskih studija.

Dr Darko Trifunović, pozvao je Prof. dr Xu Mingqi da poseti Republiku Srbiju. Prof. dr Xu Mingqi, boraviće u Republici Srbiji krajem juna 2013. godine. Ovom prilikom je takođe dogovoreno da prilikom uzvratne posete Prof. dr Vladimira Bumbaširevića, Rektora Univerziteta u Beogradu, Institut za evropske studije bude jedan od domaćina.
dr Darko Trifunovic SIES
dr Darko Trirfunovic SIES dr XU Mingqi
 
 
Promocija doktora nauka odbrane, bezbednosti i zaštite
 
Konferencija kulturne diplomatije u Evropi - predavanja na Fakultetu bezbednosti

Na Fakultetu bezbednosti su u petak, 19. aprila 2013. godine, održana tri predavanja u sklopu nedeljnog seminara Konferencije kulturne diplomatije u Evropi koju organizuje Institut za kulturnu diplomatiju iz Berlina.

Prvo predavanje održao je dr Vladimir Bilandžić, specijalni savetnik Misije OEBS u Srbiji, koji je govorio o istorijatu i ulozi OEBS-a u promovisanju stabilnosti i bezbednosti u Srbiji i na Balkanu. Zatim je gospodin Nikolaus Keler, direktor Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu i kulturni ataše austrijske ambasade govorio o kulturi kao jednom od tri stuba austrijske spoljne politike, a predavanja je zatvorio gospodin Mihael Šmit, direktor Delegacije nemačke privrede u Srbiji koji je učesnicima predstavio značaj Nemačke kao privrednog partnera Srbije.

Ljubaznošću organizatora, predavanjima je prisustvovalo deset studenata Fakulteta bezbednosti.

 DSCF5734  DSCN1820
 DSCF5748  DSCF5740
 
Predavanje "Iskustva iz mirovnih misija"

U organizaciji Kluba studenata Fakulteta bezbednosti, na Fakultetu su 11. i 12. februara 2013. godine održali predavanja predstavnici Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije, koji su naše studente upoznali sa svojim iskustvima iz učešća u mirovnim misijama.

Prvog dana predavanje je održao kapetan Dragiša Jurišić iz Oružanih snaga BiH, koji je kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao u misiji Ujedinjenih nacija u Etiopiji i Eritreji (UNMEE), a kao pripadnik OS BiH u misiji ISAF u Avganistanu. U prvoj prezentaciji o učešću u UNMEE misiji, kapetan Jurišić predstavio je osnovne geografske i demografske karakteristike Etiopije i Eritreje, kao i granične probleme i položaje jedinica i posmatrača Ujedinjenih nacija. Uz živopisne fotografije kapetan Jurišić opisao je kontraste života u Etiopiji i njenu zanimljivu istoriju, probleme sa kojima se susreću vojni posmatrači, detalje iz svakodnevnog života, lokalne običaje, saradnju sa pripadnicima oružanih snaga drugih država i posebno pravoslavne hramove koje je imao priliku da obiđe tokom svog učešća u misiji. U drugoj prezentaciji o misiji ISAF u Avganistanu, kapetan Jurišić upoznao je studente sa nekim opštim podacima o Avganistanu i samoj misiji, o zadacima misije ISAF, o njenoj hronologiji i fazama proširenja, kao i o naučenim lekcijama iz misije. Nakon prezentacija studenti su postavljali mnoga pitanja o ovim misijama, kao i o mogućnostima za učešće civila u misijama Ujedinjenih nacija.

 01  02
 03  04
Drugog dana predavanja su održali major Đorđe Turukalo i major Živko Božić iz Odeljenja za civilno-vojnu saradnju Generalštaba Vojske Srbije, koji su u svojstvu oficira civilno-vojne saradnje i vojnog posmatrača učestvovali u misijama Ujedinjenih nacija u Libanu i Liberiji. Major Turukalo ukratko je predstavio dosadašnje učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije, a zatim je upoznao studente sa osnovama civilno-vojne saradnje, civilno-vojnom saradnjom u multinacionalnim operacijama i sa poslovima koje obavljaju specijalisti za civilno-vojnu saradnju. Konkretne poslove i zadatke major Turukalo predstavio je kroz svoje iskustvo u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) gde je proveo sedam meseci. Major Živko Božić ukratko je upoznao studente sa obukom i pripremom pripadnika oružanih snaga za učešće u multinacionalnim operacijama, kao i sa svojim iskustvom iz učešća u misiji Ujedinjenih nacija u Liberiji (UNMIL). Poseban akcenat u okviru tih priprema stavlja se na upoznavanje sa kulturološkim razlikama, o čemu govori i Priručnik za vojnika Vojske Srbije za učešće u misiji UNIFIL koji su gosti podelili našim studentima.

05   06
 07  08
Na kraju oba predavanja predstavnice Kluba studenata su kapetanu Jurišiću i majoru Turukalu uručile zahvalnice i poklonile nekoliko izdanja Fakulteta bezbednosti.

 
Okrugli sto: Stanje i perspektive obrazovanja na FB – usaglašenost sa potrebama

Dana 30. januara 2013 godine na Fakultetu bezbednosti održan je okrugli sto na temu: Stanje i perspektive obrazovanja na Fakultetu bezbednosti - usaglašenost sa potrebama prakse.

Gosti Fakulteta bezbednosti bili su Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Predrag Marić, načelnik Sektora za vanredne situacije, dr Milan Gligorijević, načelnik Uprave za analitiku, kao i drugi predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Uprave kriminalističke policije, Uprave granične policije, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, zatim prof. dr Ivica Radović, redovni profesor na Fakultetu bezbednosti i pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, general-major dr Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije, predstavnici Bezbednosno-informativne agencije, Ministarstva odbrane (Sektora za ljudske resurse, VBA, VOA), Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstva rada i socijalne politike, Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije, Republičkog hidrometerološkog zavod Srbije, Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, Republičke agencije za prostorno planiranje, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Predstavnici velikih tehničkih sistema JP EPS, JP PTT, NIS, JKP BGD, Telekom Srbija, JP RZAV ARILJE, ED Beograd, Privredne komore Srbije (Udruženje za privatno obezbeđenje), kao i predstavnici dve najveće međunarodne kompanije za obezbeđenje u Republici Srbiji, G4S i Securitas.

Na okruglom stolu predstavljeni su tekući problemi sa kojima se suočavaju naši diplomirani studenti u praksi, stanje i perspektive obrazovanja u oblasti bezbednosti, mogućnosti za dalju saradnju između Fakulteta bezbednosti, nadležnih državnih institucija, velikih tehničkih sistema, privatnih agencija za obezbeđenje i drugih privrednih subjekata, obavljanje studentske prakse i usavršavanje obrazovnih procesa od značaja za bezbednost, odbranu i zaštitu.

Okupljenima su se obratili prof. dr Radomir Milašinović, dekan Fakulteta bezbednosti, prof. dr Vladimir Jakovljević, prodekan za nastavu, prof. dr Zoran Keković, prodekan za postdiplomske studije i nir, prof. dr Vladimir Cvetković, prodekan za finansije, dr Mladen Milošević, direktor Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti i Jovan Prvulović, student prodekan.

Tom prilikom potpisani su i sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama G4S i SECURITAS, koji će doprineti kvalitetnijoj dugogodišnjoj saradnji između naših institucija i najavljeno potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektor za vanredne situacije i Javnim preduzećem PTT Srbije.

Zahvaljujemo se svima koji su doprineli održavanju okruglog stola, nastavnicima, saradnicima i studentima Fakulteta bezbednosti i ovaj događaj najavljujemo kao jedan od koraka u aktivnostima Fakulteta u promovisanju važnosti i značaja bezbednosti i zauzimanju društvene pozicije koja joj pripada u Republici Srbiji.

 Image1  Image4
 Image6  image10
 Image8  Image7
 Image2  Image5
 Image3  Image9

 
AIESEC program stručnih praksi
 
Izveštaj sa stručnog skupa iz Privredne komore Beograda

Stručni skup „Vanredne situacije, procena ugroženosti i planovi zaštite i spasavanja
privrednih subjekata grada Beograda"

Privredna komora Beograda, Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, uz partnerstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektor za vanredne situacije i Fakulteta bezbednosti, održali su stručni skup na temu: "Vanredne situacije, procena ugroženosti i planovi zaštite i spasavanja privrednih subjekata grada Beograda" u Privrednoj komori Beograda, u utorak, 27. novembra 2012. godine

Stručni skup je imao za cilj upoznavanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica grada Beograda sa zakonskim obavezama izrade procene ugroženosti i procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i izradi planova zaštite i spasavanja.

Uvodnu reč imao je prof. dr Zoran Keković, koji je pozdravio skup u ime Fakulteta bezbednosti i istakao činjenicu da je i sam Fakultet bezbednosti uvideo značaj ovog pitanja u cilju podizanja kapaciteta privrede za prevenciju i odgovor na vanredne situacije, kao i značaj uspostavljanja dijaloga između nauke i prakse prilikom izrade strateškog i zakonskog okvira u sferi upravljanja vanrednim situacijama. Takođe, istakao je i to da Fakultet bezbednosti školuje menadžerski kadar na raznim poslovima u okviru sistema zaštite i spasavanja u privrednim i društvenim subjektima. Posebno je naglasio veliku uloga koju će Fakultet imati u budućoj edukaciji i pripremi kadrova za izradu procena ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Već sada na Fakultetu bezbednosti, na postdiplomskim studijama postoji modul: Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Prof. dr Keković je nakon toga održao i predavanje na temu: "Procena rizika u vanrednim situacijama-međunarodni i nacionalni standardi". Takođe, na stručnom skupu predstavljeno je i "Uputstvo o metodologiji izrade Procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama", prezentaciju je održao gospodin Stevo Tubić, iz Sektora za vanredne situacije- uprava za upravljanje rizikom. On je govorio i o obavezama privrednih subjekata u izradi procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. "Metodologiju za izradu procene ugroženosti- rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća" predstavio je sci Nenad Komazec iz Centra za analizu rizika i upravljanje krizama. Svoj doprinos ovom skupu dali su i predstavnici "Alfateca d.o.o." iz Niša koji su održali prezentaciju na temu: "Razvoj sistema za podršku o odlučivanja pri proceni rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća". Stručnom skupu su prisustvovali predstavnici velikih privrednih sistema, javnih preduzeća kao što su JP PTT Srbija, Telekom Srbija, NIS, Narodna banka Srbije, Železnice Srbije, JP EPS zatim brojne agencije, predstavnici Fakulteta bezbednosti kao i predstavnici Kriminalističko-policijske akademije. Na kraju skup je završen diskusijom prisutnih učesnika. Najveći uočeni problem svih prisutnih koji su učestvovali u diskusiji bio je kako naterati rukovodioce da shvate značaj njihovog sektora i ove problematike, kako podići njihovu svest o svim ovim problemima. Takođe, na kraju učesnici su istakli i to da  bi bilo jako lepo i korisno što češće organizovati ovakve skupove.

 PB274498  PB274494
 PB274499  PB274501

 
Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 
Bezbednost i prepoznavanje lica

FB-grbprepoznavanje lica MF-grb

Dana 09.10.2012. godine u sali za sednice Fakulteta bezbednosti održano je predavanje na temu "Bezbednost i prepoznavanje lica".

Predavanje su otvorili dekan Matematičkog fakulteta Prof. dr Miodrag Mateljević i dekan Fakulteta bezbednosti Prof. dr Radomir Milašinović.

Moderator i voditelj tribine bio je dr Darko Trifunović a predavanje su održali stručni timovi sa Matematičkog fakulteta koji su prezentovali svoje radove.

Na predavanjima je bilo reči o implementaciji različitih alogoritama za prepoznavanje lica sa kratkim demonstracijama sve četiri metode koje su u radovima bile obuhvaćane. Veoma je važno napomenuti da su svi prezentovani radovi rezultat sopstvenog razvoja timova sa Matematičkog fakulteta.

Kratak prikaz radova:

Cilj celokupnog projekta je da se na osnovu rezultata prezentovanih radova krene u razvoj mobilne, Android, aplikacije koja će biti nadogradnja jedinstvenog modela baze podataka TOC (baza podataka terorizma i organizovanog kriminala) kao osnov Analitike a koju su još ranije Matematički fakultet i Fakultet bezbednosti zajednički razvili.

dekan Matematičkog fakulteta   IMAG0036
 primer prepoznavanja lica...  prepoznavanje lica sa grupnih fotografija...
 IMAG0048  IMAG0054

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 91 - 100 of 129