Skip to content

Fakultet bezbednosti

Разно
Prva anti-teroristička konferencija u Indiji
Prva protiv-teroristička konferencija u Indiji održana je od 18. do 21. marta 2015. godine. Organizatori Konferencije su Fondacija Indije i Sardar Patel Univerzitet bezbednosti, policije i krivične pravde. Konferencija se održala u gradu Džaipur, država Radžahstan a otvorili su je H.E. Ajit Doval, Savetnik za nacionalnu bezbednost Indije i Predsednica Vlade Radžahstana H.E. Vasundhra Raje a na Konferenciji su govorili H.E.Rajnath Singh, Ministar Policije Indije, H.E. Manohar Parrikar, Ministar odbrane Indije, H.E.R.N.Ravi, Predsedavajući Združenog obaveštajnog komiteta Indije, kao i više stranih eksperata iz preko 30 zemalja.
Na poziv organizatora Konferencije, dr Darko Trifunović, naučni saradnik, Fakulteta bezbednosti, održao je predavanje na plenarnoj sednici Konferencije na temu : „Nove tehnologije i oprema u borbi protiv terorizma" kao i specijalno predavanje na temu: "Teroristička tvorevina Islamska država i uticaj na zemlje Balkana".
 
 Darko prezentacija IMAG2314_1
 Otvaranje  IMAG2317_2
 
Darko prezentacija3
 
Nomikos prezentacija 7
 
 
Fakultet bezbednosti - pomoć odredu izviđača "Sveti Sava"
 
Dana 5.2.2015. godine, u svečanoj sali Fakulteta bezbednosti održana je vanredna izborna Skupština odreda izviđača "Sveti Sava".
 
Ovaj odred je specifičan jer su članovi odreda štićenici Ustanove "Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine". Samim tim odred nije u mogućnosti da finansira svoje aktivnosti kao što to rade drugi odredi i udruženja građana iz napred navedenih razloga pa njihov rad zavisi isključivo od pomoći pojedinaca i preduzeća.
 
Fakultet bezbednosti je na ovaj način dao svoj skromni doprinos radu odredu izviđača "Sveti Sava" u tradicionalnom duhu pomaganja i  organizacije humanitarnih skupova i aktivnosti.
 
 
Skupu0161tina_Odreda_15_011.J PG (Copy)
 Skupu0161tina_Odreda_15_016.J PG (Copy)
 Skupu0161tina_Odreda_15_012.J PG (Copy)  Skupu0161tina_Odreda_15_014.J PG (Copy)
 Skupu0161tina_Odreda_15_007.J PG (Copy)  Skupu0161tina_Odreda_15_008.J PG (Copy)
 
 
Fakultet bezbednosti partner na projektu EU: Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi

Projekat: Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi - Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe (RECIPE) zasniva se na pretpostavci da nedovoljna i neadekvatna zaštita kritične infrastrukture (CIP) predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti, ekonomiji i stabilnosti evropskih država, kao i Evropi u celini.                                       

Projekat RECIPE omogućiće razmenu iskustava i dobre prakse između država članica EU sa različitim nivoima razvoja u oblasti zaštite kritične infrastrukture: Kraljevine Švedske i Republike Hrvatske, kao i kandidata za članstvo u EU - Republike Srbije, koja pravi prve korake za uspostavljanje integrisanog sistema CIP.

Cilj projekta je jačanje otpornosti sistema CIP, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou, identifikovanjem i prevazilaženjem nedostataka u upravljanju i zaštiti kritične infrastrukture uzrokovanih sledećim situacijama:

  • Nedovoljnim i neadekvatnim transferom znanja, iskustava i dobre prakse između zemalja članica EU.
  • Nedostatkom podrške, komunikacije i saradnje između javnog i privatnog sektora.
  • Nepostojanjem standardizovanih CIP rešenja među članicama EU i, naročito, zemalja kandidata,
  • Nedovoljnom i neadekvatnom uključenošću akademske zajednice, što za posledicu ima nedostatak naučnih i istraživačkih aktivnosti na polju upravljanja rizicima kritične infrastrukture.

Aktivnosti projekta, između ostalog, uključuju održavanje panel diskusija na nacionalnom nivou, međunarodnih radionica i konferencije, kao i izradu studija izvodljivosti i smernica sa preporukama dobre prakse za svaki od analiziranih CIP sistema. 

Projekat traje 18 meseci, a pored Fakulteta bezbednosti, učesnici na projektu su Državna uprava za zaštitu i spasavanje - Hrvatska (koordinator projekta), Veleučilište Velika Gorica - Hrvatska i švedska Agencija za vanredne situacije.

Pokrovitelj projekta je Generalni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) Evropske Komisije.

 
Druga međunarodna konferencija o ljudskoj bezbednosti
 
Poseta njene ekselencije ambasadorke Indije, g-đe Narinder Čauhan Fakultetu
 
Njena ekselencija ambasadorka Indije, g-đa Narinder Čauhan posetila je Fakultet bezbednosti u petak, 20. juna 2014. godine. Njenu ekselenciju primio je dekan Fakulteta, prof. dr Radomir Milašinović.
U razgovoru u kome je učestvovao i dr Darko Trifunović, naučni saradnik, istaknuti su i potvrđeni prijateljski odnosi između dve zemlje. Pored toga, razmatrane su mogućnosti saradnje Fakulteta sa sličnim obrazovnim istitucijama u Indiji. Postignuta je saglasnost oko otvaranja Indijskog centra na Fakultetu bezbednosti  u okviru čijeg rada bi bile organizovane posete profesora i studenata iz Indije, kao i organizovanje uzvratnih poseta kolegama u Indiji. Dogovoreno je da jedan od kopredsednika ovog centra bude ambasador Indije u Srbiji. Takođe je dogovoren dolazak i predavanje njene ekselencije na Fakultetu bezbednosti o geopolitičkoj i bezbednosnoj situaciju u Indiji.
1
 2
 
 
Promocija knjige Save Grujića "Vojna organizacija Srbije (1874)"
Promocija nove knjige u izdanju Fakulteta bezbednosti - Sava Grujić: Vojna organizacija Srbije (1874) održana je u Domu vojske Srbije utorak, 10. juna 2014. godine Na promociji su govorili: dr Mile Bjelajac, gen. puk. Branko Krga, prof. dr Vladimir N. Cvetković.
 1 2
 3  4
 
 
Akcija "RECIKLAŽA jer planeta JE VAŽNA"
 
U Moskvi potpisan sporazum o saradnji FB i Ruskog instituta

Poseta prodekana Fakulteta bezbednosti Moskvi

Na poziv Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije i Sveruskog instituta za civilnu odbranu i vanredne situacije, prodekani za nastavu i za nauku Fakulteta bezbednosti prof. dr Vladimir Jakovljević i prof. dr Zoran Keković posetili su Međunarodnu izložbu „Integralna bezbednost i zaštita - 2014" u Moskvi, u sklopu koje je održana 19. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Upravljanje vanrednim situacijama velikih razmera u Rusiji i inostranstvu". Tom prilikom prezentirali su rad: Monitoring adaptivnih, apsorptivnih i restorativnih  kapaciteta u odbrani od malicioznih napada", koji će naknadno biti objavljen u zborniku radova sa ove konferencije. Po završetku konferencije, direktor Sveruskog insituta, dr Valerij Akimov i prof. dr Vladimir Jakovljević u ime Fakulteta bezbednosti potpisali su Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između dve ustanove.

Prof. dr Zoran Keković učestvovao je i na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu 23. maja, kao jedan od panelista u radu okruglog stola: „Katastrofe i održivi razvoj u uslovima globalizacije". Ostali panelisti bili su: ministar za vanredne situacije RF Vladimir Pučkov, dr Viktor Osipov, član Ruske akademije nauka, dr Boris Porfirev, dopisni član Ruske akademije nauka i Gaetano Petricca, direktor švajcarske kompanije u oblasti satelitskih tehnologija za modelovanje razvoja VS - Aliteco AG.

Pred kraj svog boravka u Moskvi prodekani Fakulteta bili su gosti dr Slavenka Terzića, ambasadora Srbije u Rusiji i tom prilikom uverili se u ogromnu pomoć koju ruski građani posredstvom Ambasade pružaju stanovništvu Srbije ugroženom od poplava.

IMG_3244 2
1 3
5 6

 

 
Predavanje na Filozofskom fakultetu u Skoplju

Profesori Fakulteta bezbednosti iz Beograda, dr Zoran Keković i dr Zoran Jeftić, u sklopu posete Filozofskom fakultetu u Skopju - Institut za odbranu, mir i bezbednost, održali su predavanje studentima svih nivoa nivoa studija na temu: „Otrpornost kritičnih infrastruktura na terorističke rizike“ i „Civilno-vojna saradnja u uslovima vanrednih situacija“. Predavanje je održano 8. maja 2014. godine, a pored studenata prisustvovali su i nastavnici i saradnici ovog Fakulteta, predstavnici resornih ministarstava i medija.

1
2
 3  4
 
5 (Copy)
 6
 
STUDENTI POSETILI BIA

U sredu 30. aprila 2014. godine studetni treće i četvrte godine Studija Bezbednosti i Studija odbrane koji slušaju predmete Terorizam i organizovani kriminal i Obaveštajne i bezbednosne službe posetili su Bezbednosno-informativnu agenciju. Tokom posete BIA studenti su se upoznali sa radom Uprave za istraživanje, obrazovanje i razvoj, a nakon obilaska nastavnih i drugih prostorija, studentima je održano kratko informativno predavanje o radu BIA, gde su studenti imali priliku da postave veliki broj pitanja.

 1  2
 3 4

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 81 - 90 of 142