Skip to content

Fakultet bezbednosti

Разно
Predavanje - Rastko Močnik "CENTAR protiv PERIFERIJE"

Centar za istraživanje ljudske bezbednosti poziva sve zainteresovane na predavanje Rastka Močnika (Univerzitet u Ljubljani) u petak, 11. decembra 2015. godine sa početkom u 17 časova u sali 4 na Fakultetu bezbednosti (Gospodara Vučića 50, Beograd).

Rastko Močnik je profesor Teorije Diskursa i Epistemologije humanističkih i društvenih nauka na Univerzitetu u Ljubljani i jedan je od najuglednijih, politički angažovanih, intelektualaca, na prostorima bivše Jugoslavije. Profesor Močnik je objavio veći broj radova iz političke filozofije, sociologije, semiologije, analize diskursa, teorije ideologije, teorije književnosti i teorijske psihoanalize. Poslednjih godina bavi se pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope.

Predavanje - R. Mocnik

 

 
Poseta ministra Verbića Fakultetu bezbednosti

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dr Srđan Verbić posetio je 23. novembra 2015. godine Fakultet bezbednosti. Na sastanku sa proširenim dekanskim kolegijumom, predsetnikom Saveta Fakulteta i rukovodiocima centara i Instituta koji funkcionišu u okviru Fakulteta, ministar je upoznat sa istorijatom i razvojem fakulteta, aktuelnim problemima i planovima budućeg razvoja Fakulteta.

U tom kontekstu centralna tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti finansiranja izgradnje nove zgrade Fakulteta bezbednosti na Novom Beogradu. Ministar je detaljno upoznat sa problemom nedostatka prostora i nepostojanja neophodno potrebnih uslova za adekvatnu realizaciju nastavnog procesa i ostalih funkcija Fakulteta. Takođe, predstavljeni su mu planovi i projektna dokumentacija za izgradnju nove zgrade kao i svi koraci koji su do sada urađeni u cilju realizacije ovog projekta. Ukazano je na njegov značaj u kontekstu sve složenije bezbednosne situacije u svetu i regionu s jedne strane, i velikog interesovanja studenata za upis i studiranje na FB, s druge strane.

Ministar je pokazao razumevanje za potrebe i planove razvoja Fakulteta i realizaciju projekta izgradnje nove zgrade, uz konstataciju da je ovaj problem potrebno situirati i rešavati u okviru ukupne strategije razvoja Srbije i, u okviru nje, visokog obrazovanja, uz uspostavljanje što preciznijih i objektivnih kriterijuma.

MVFB1
 MVFB2
 MVFB3  MVFB4

 

 
Projekat RECIPE – međunarodna radionica

U utorak, 13. oktobra 2015. godine, u prostorijama Instituta za međunarodnu politiku i ekonomiju održana je radionica u okviru projekta RECIPE (Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi), sufinansiranog sredstvima Evropske komisije, u organizaciji Fakulteta bezbednosti.

Radionici je prisustvovalo trideset učesnika predstavnika relevantnih institucija i privatnog sektora iz Srbije, Hrvatske, Švedske, Finske, Italije, Holandije, Republike Srpske i Crne Gore. Među prisutnima bili su i Marko Blagojević direktor Kancelarije za obnovu i oporavak poplavljenih područja, kao i Goran Matić direktor Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost.

 Tema radionice bio je dokument „Nacionalno stanovište Republike Srbije o zaštiti kritične infrastrukture" koji je rezultat panel diskusija i drugih aktivnosti organizovanih tokom projekta. „Nacionalno stanovište Republike Srbije" tretira oblasti zakonskog regulisanja oblasti kritične infrastrukture, definicije pojma i identifikacija sektora i objekata kritične infrastrukture, zatim javno-privatna partnerstva i zaštitu osetljivih podataka u sistemu zaštite kritične infrastrukture i, konačno, preduslove za uspostavljanje Nacionalnog centra za kritičnu infrastrukturu.

Nakon uvodnog obraćanja direktora Marka Blagojevića, radionicu su otvorili prof. dr Zoran Keković i prof. dr Želimir Kešetović, a uvodnu prezentaciju održao je dr Robert Mikac, koordinator projekta. Nakon predstavljanja srpskog dokumenta, učesnici iz zemalja Evropske unije izložili su iskustva svojih zemalja u uspostavljanju sistema zaštite kritične infrastrukture, a zatim je usledila diskusija o mogućim modalitetima primenljivim u Srbiji.

Zaključci radionice biće osnova za dokument pod nazivom „Smernice za uspostavljanje sistema zaštite kritične infrastrukture u Republici Srbiji" i studije izvodljivosti koju sprovodi Institut za korporativnu bezbednost iz Ljubljane. Takođe, rezultati projekta biće korišćeni u izradi zakonskih i strateških dokumenata iz ove oblasti.    

Konzorcijum projekta RECIPE čine institucije iz Kraljevine Švedske (Švedska agencija za civilnu zaštitu), Republike Hrvatske (Državna uprava za zaštitu i spasavanje - koordinator projekta i Veleučilište Velika Gorica) i Republike Srbije (Fakultet bezbednosti). Svrha projekta jeste razmena informacija i dobre prakse između evropskih zemalja koje se nalaze na različitim stupnjevima razvoja sistema zaštite kritične infrastrukture.

RECIPE - int workshop

 

 
Studenti Fakulteta bezbednosti volontiraju u Institutu za međunarodnu politiku i privredu

U cilju promovisanja nauke u društvu, posebno kod mladih ljudi i podizanja opšteg nivoa znanja u Republici Srbiji, Institut za međunarodnu politiku i privredu sprovodi Treći ciklus kratkoročnog volontiranja. Ceremonija prijema nove generacije volontera upriličena je 2. novembra 2015. godine. Među šest izabranih volontera dva kandidata su studenti Fakulteta bezbednosti: Milica Ćurčić, student prve godine doktorskih studija i Jovanka Kuvekalović, student master studija, čime je još jednom potvrđen ugled koji Fakultet bezbednosti uživa u naučnoj zajednici, kao i potencijal fakultetskog naučnog podmlatka.

20151102_volonteri

Foto: preuzeto sa sajta http://www.diplomacy.bg.ac.rs/actual_sr.php

 

 
D.Trifunović - The Islamic Balkan Caliphate: Threats to International Security
A new book by Darko Trifunovic: The Islamic Balkan Caliphate: Threats to International Security.
 
Happenings on the Middle East have undoubtedly left remarkable mark among the Muslims who live on the territory of Balkan. The Places in Syria and Iraq and the crisis in other Middle Eastern countries pose a significant threat to the Balkan countries. For better understanding of the political, social, economic and security processes in the Middle East, it is necessary at least to analyze all the processes that led to the creation of a unified Arab state, its ideology and aims.
 
This work will try to answer of some really important questions about ISIS and the idea of spreading the territory of a Great Muslim Country with an attention on Balkan countries.
 
  TheIslamicBalkanCaliphate-ThreatsToInternationalSecurity
 
Predavanje „Od rizika do rezilijentnosti – promena paradigme“

Na Fakultetu bezbednosti je 22. juna 2015. godine gostovao prof. dr Slobodan Simonović sa Univerziteta Zapadni Ontario (University of Western Ontario) iz Kanade i tom prilikom održao predavanje na temu „Od rizika do rezilijentnosti - promena paradigme". Rezilijentnost (eng. resilience) je pojam koji je iz oblasti tehničkih nauka poslednjih nekoliko godina dospeo u središte studija i istraživanja u oblasti bezbednosti. Za razliku od procene rizika koja predstavlja pristup zasnovan na pretnjama, rezilijentnost je više okrenuta samim štićenim vrednostima. Postoje brojne definicije rezilijentnosti, no ona bi se mogla objasniti kao sposobnost sistema da umanji jačinu i/ili dužinu trajanja remetilačkih događaja. Rezilijentnost je bliska i drugim konceptima kao što su otpornost (resistance), ranjivost i kontinuitet poslovanja.

Profesor Simonović predstavio je rezultate istraživanja na projektu koji je u toku, a koji se bavi kvantifikacijom rezilijentnosti kao novog fokusa istraživanja katastrofalnih događaja. Pristup koji je profesor Simonović predstavio zasniva se na primeni alata sistemske analize na vremenskim i prostornim promenama koje se u sistemima odigravaju tokom katastrofalnih događaja. Kvantifikacija, u tom smislu, služi i za odabir najboljih mera za povećanje rezilijentnosti datog sistema. Za taj proces je od ključne važnosti razumevanje lokalnih uslova i lokalnog konteksta, što je gost ilustrovao na primeru prošlogodišnjih poplava u Republici Srbiji.

Profesor Simonović je međunarodno priznati stručnjak sa višedecenijskim iskustvom u modelovanju posledica klimatskih promena i proučavanju ranjivosti infrastrukturnih objekata na katastrofalne rizike. Doktorirao je na Kalifornijskom univerzitetu u oblasti inženjerstva sistema za vodosnabdevanje, a radio je kao istraživač i nastavnik na više univerziteta u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Trenutno radi kao profesor na Univerzitetu Zapadnog Ontarija, gde je takođe direktor studija inženjerstva pri Institutu za procenu gubitaka od katastrofa.

1
2

 

 
Panel rasprava „Analiza stanja i potreba u nacionalnom sistemu zaštite kritične infrastrukture"

Na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu u utorak, 16. juna 2015. godine održan je prvi dan panel rasprave koja je jedna od aktivnosti u okviru međunarodnog projekta "Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi" (Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe - RECIPE), sufinansiranog sredstvima Evropske komisije. Cilj projekta je jačanje otpornosti kritičnih infrastruktura na nacionalnom i evropskom nivou identifikacijom pretnji i slabosti u njihovoj zaštiti. Partneri u sprovođenju projekta, pored Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu su Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Veleučilište Velika Gorica (Hrvatska) i Agencija za vanredne situacije (Švedska).

U raspravi su, pored članova istraživačkog tima na projektu, učestvovali i predstavnici državnih organa i ministarstava Republike Srbije nadležnih u oblasti funkcionisanja i zaštite kritičnih infrastruktura.

U uvodnom govoru, koordinator projekta u ime partnera, prof. dr Zoran Keković, ukazao je na značaj koji kritične infrastrukture, poput proizvodnje i snabdevanja električnom energijom i drugim energentima, snabdevanja vodom, saobraćajna infrastruktura, sistem telekomunikacija i javno zdravlje, imaju za nacionalnu bezbednost i zadovoljavanje vitalnih potreba stanovništva, privrednih i društvenih delatnosti. Gradovi i sela koji su ostali bez struje ili okovani letom, preplavljene i pokidane saobraćajnice, zatrovana voda, nedovoljni bolnički i smeštajni kapaciteti da obezbede prihvat i potrebnu medicinsku pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija, predstavljali su najučestalije natpise u raznim medijima i zaokupljali pažnju cele javnosti. Projekat je izraz poverenja koje je od strane evropskih institucija i zemalja članica EU ukazano Srbiji, tj. Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kao prvom partneru na projektu, da učestvuje u kreiranju budućih politika i praksi zaštite kritičnih infrastruktura u Evropi, posebno tamo gde postoje neujednačene prakse u upravljanju rizicima uzajamno zavisnih kritičnih infrastruktura.

Dekan Fakulteta bezbednosti pozdravio je prisutne učesnike skupa i poželeo uspešan rad i dijalog predstavnika naučne zajednice i donosioca odluka u sistemu zaštite kritičnih ifrastruktura.

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, državni sekretar, prof. dr Aleksandrar Belić i pomoćnik ministra za nauku, prof. dr Branko Bugarski, ukazali su na značaj koji ima uključivanje akademske zajednice u proces rešavanja ovakvih problema, kao i na značaj njenog uključivanja u buduće projekte ministarstva i EU kojima se finansiraju istraživanja u oblasti zaštite kritičnih infrastruktura, kao preduslova održivog razvoja, energetske i nacionalne bezbednosti.

Zamenik Načelnika sektora za vanredne situacije, Đorđe Babić, osvrnuo sa na ulogu Sektora u otklanjanju posledica vanrednih situacija i potrebu koordiniranog nastupa svih subjekata zajednice u prevenciji i ublažavanju masovnih nesreća koje pogađaju Republiku Srbiju.

Direktor kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima, Marko Blagojević, ukazao je na katastrofalne posledice prošlogodišnjih majskih poplava i drugih elementarnih nepogoda po stanovništvo i objekte kritičnih insfrastruktura. Izneo je podatak da je materijalna šteta od majskih poplava 2014. godine procenjena na više od jedne milijarde i sedam stotina miliona evra, od čega je više od jedne trećine otpalo na ugroženu infrastrukturu (Termoelektrana 'Nikola Tesla, Ќopovi Kolubara, TE Kostolac, itd). Dalji napori države u tom pravcu će se odvijati u pravcu donošenja odgovarajuće zakonske regulative koja će se orijentisati na prevenciju, pre svega na uspostavljanje sistema za upravljanje rizicima.

Nakon uvodnih izlaganja, članovi istraživačkog tima na projektu, profesori i studenti postdiplomskih studija Fakulteta bezbednosti izložili su rezultate istraživanja u okviru svojih tema. Konstatovano je da nadležni državni organi i ministarstva nisu u dovoljnoj meri sebe prepoznali kao najodgovornije aktere u sistemu zaštite kritičnih infrastruktura čiji je vlasnik država. U tom pravcu, dati su konkretni predlozi u pravcu izrade potrebne zakonske regulative i njene primene, kao i sistema upravljanja rizicima i unapređenja otpornosti kritičnih infrastruktura.

U diskusiji su učestvovali predstavnici Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost, Ministarstva odbrane, Grada Beograda, direktor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, kao i profesori Ekonomskog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Rezultati panel rasprave treba da posluže za pripremu nacionalnog polazišta u cilju efikasnije zaštite kritičnih infrastruktura Republike Srbije.

Raprava je nastavljena i sutradan, 17. juna, nakon čega se, na osnovu diskusija i preporuka, pristupiljeno formulisanju nacionalnog stanovišta u zaštiti kritične infrastrukture.

Izveštaj: „Analiza stanja i potreba u nacionalnom sistemu zaštite kritične infrastrukture" (PDF file, 62KB)

Panel Report: „Analysis of the current situation and needs for the national Critical Infrastructure Protection system" (PDF file, 23KB)

 

1
2
 3  4

 

 
Zagreb, IIHA godišnja konferencija - predavanje dr Darka Trifunovića

Organizacija pod nazivom IIHA International Intelligence History Association sa sedištem u Zagrebu, Hrvatska organizovala je godišnju međunarodnu konferenciju pod nazivom:  Intelligence and Technology

Dr Darko Trifunovic, sa Fakulteta bezbednosti održao je predavanje na temu: "Intelligence and New Technology". Predavanje je fokusirano na male bespilotne letelice S drone (Small drone) koje ukoliko se opreme određenim eksplozivno-zapaljivim sredstvima mogu da predstavljaju veliku opasnost, posebno ako se govori o zaštiti VIP lica ili objekata infrastrukture.  Analizom incidenata u kojima su upotrebljivani S dronovi, uključujuci i nedavni, izazvan od strane albanskih huligana prilikom fudbalske utakmice Srbija - Albanija, otvorena su pitanja adekvatne zaštite.

Fakultet bezbednosti, zajedno sa drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu pokrenuo je program Zaštite od S dronova. Ovaj Program podrazumeva razna softwerska rešenja, kao i izradu defanzivnog drona koji ima funkciju zaštite od napada istih i sličnih letelica.

Zagreb2015 (1)

Zagreb2015(7)

 
Zagreb2015 (3)
 
Zagreb2015 (2)
 
Zagreb2015 (5)
 
Zagreb2015 (4)
 
Radionica - Kratki prikaz nekih aktuelnih modela za menadžment efikasnosti i donošenje odluka
20150511_094146
Dr. Ozren Despić sa Univerziteta Aston u Birmingemu održao je na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, radionicu pod nazivom "Kratki prikaz nekih aktuelnih modela za menadžment efikasnosti i donošenje odluka".
 
Seminaru su prisustvovali nastavnici i studenti Fakulteta bezbednosti, kao i predstavnici korporativnog sektora. Nakon uvodnog izlaganja prof. dr Zorana Kekovića, dr Despić predstavio je osnovne principe i načela matematičkih metoda AHP (Analytic Hierarchy Process), Linearno programiranje i DEA (Data Envelopment Analysis) koji se koriste u savremenom menadžmentu i procesu donošenja odluka.
 
Tokom radionice organizovane u drugom delu seminara učesnici su imali priliku da na praktičnim primerima primene navedene metode. Ovi alati naročito mogu biti korisni u procesu procene i upravljanja rizicima, kao i prilikom odlučivanja u vanrednim i kriznim situacijama.
 
  
 
20150511_101956
 
 
Predavanje prof. dr Zorana Kekovića u Skoplju

Profesor Fakulteta bezbednosti Beogradskog univerziteta dr Zoran Keković održao je 20.04.2015. godine studentima Fakulteta za bezbednost u Skoplju predavanje o upravljanju krizama i definisanju rizika i pretnji bezbednosti. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje među studentima prvog, drugog i trećeg stepena studija, što potvrđuje i veliki broj pitanja koja su postavili predavaču.

Istog dana u Domu Vojske u Skoplju održana je naučna debata povodom promocije rezultata naučnog projekta Fakulteta bezbednosti 'Univerzitet Sv. Kliment Ohridski': Rizici i pretnje po bezbednost Republike Makedonije i regiona. Tom prilikom, profesor Keković govorio je o regionalnim izazovima i pretnjama po bezbednost Jugoistočne Evrope. Naučnoj debati su, pored profesora i studenata Fakulteta bezbednosti, prisustvovali predstavnici akademske i naučne zajednice Makedonije i nadležnih državnih organa. Skup je ispraćen od strane najvažnijih medijskih kuća Republike Makedonije, uključujući i državne medije.

 1 2

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 61 - 70 of 136