Skip to content

Fakultet bezbednosti

Разно
Сарадња са Академијом цивилне заштите МЧС Русије

Факултет безбедности Универзитета у Београду и Федерална државна буџетска војно-образовна установа високог образовања - Академија цивилне заштите Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације, закључили су у Београду 16. априла 2018. године, Споразум о заједничким образовним и научним активностиме, који је настао као као резултат  заједничких  циљева утврђених  на радном састанку одржаном у фебруару ове године на Факултету безбедности.

 3 4

Свечаном потписивању Споразума присуствовали су: Пуковник Виталиј Симонов, начелник Института за развој МЧС, господин Сергеј Горбунов начелник Одсека за међународну сарадњу, затим господин Бојан Гламочлија кодиректор Српско-руског хуманитарног центра у Нишу, Ана Поповић, координатор за међународну сарадњу и медије СРХЦ, као и проф. др Ивица Радовић,  декан Факултета безбедности, проф. др Мирослав Младеновић, председник Савета Факултета, продекани - проф. др Владимир Цветковић и проф. др Зоран Драгишић, шефови катедри Цивилне заштите и заштите животне средине и Одбране, проф. др Владимир Јаковљевић и проф. др Зоран Јефтић, секретар Факултета Невена Настић.

1

Циљ Споразума представља обједињавање капацитета наставних и научних радника, као и водећих стручњака из области цивилне заштите, ванредних ситуација и уклањања последица елементарних непогода ради стварања ефикасног система припреме вискоквалификованих кадрова, као и подизање нивоа научно - истраживачког и педагошког рада на Академији и Факултету.

 2

Исцрпном презентацијом која је претходила закључењу Споразума, пуковник Виталиј Симонов, представио је три основна облика сарадње: образовне, научно-истраживачке као и заједничког учешћа студената обе институције на спортским и културним манифестацијама. Ова сарадња омогућиће размену радног искуства, пружање узајамне помоћи у припремању и стручном усавршавању стручњака из области цивилне заштите, превенција и уклањања ванредних ситуација, заштите територије и становнишва, заједничког учешћа у научно-практичним конференцијама, семинарима, размени образовно-научног кадра и студената, научно-техничких информација, публикација, развоја заједничких основних и мастер академских студија и програма стручног усавршавања, као и развоја спортских и културних веза.

 

 
На путу ка новој згради Факултета безбедности

Потписан Споразум о заједничком решавању просторних капацитета и услова рада између Министарства проствете, науке и технолошког развоја и четири факултета Универзитета у Београду

 

1
 2

Министар просвете, науке и технолошког развоја, господин Младен Шарчевић и декани четири факултета Универзитета у Београду: Факултета безбедности, проф. др Ивица Радовић, Биолошког факултета, проф. др Жељко Томановић и Географског факултета, проф. др Дејан Филиповић, и председница Савета Филолошког факултета проф. др Весна Половина, потписали су у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, дана 29.03.2018. године, Споразум о зајдничком решавању просторних капацитета и услова рада.

3
 4

Овај Споразум је од изузетног значаја не само за ове факултете и Универзитет у Београду, већ и за систем високог образовања у Републици Србији, имајући на уму да ови факултети представљају високообразовне институције у којима се стичу професионалне квалификације за обављање професија од посебног интереса за Републику Србију у области образовања и безбедности. На овим Факултетима укупно у овом тренутку студира на свим нивоима студија (академским, мастер, специјалистичким и докторским студијама) око 20.000 студената, а наставне и научноистраживачке активности реализује око 800 наставника, сарадника и истраживача.

Министарство и друштво кроз овај Споразум препознају потребе Факултета безбедности и кроз исти предузимају мере и активности у циљу решавања  просторних и других услова за рад, нарочито имајући у виду неадекватан учионички простор, као и простор за библиотеке, читаонице и савремене лабораторије са адекватним информационо-технолошким капацитетима. Чињеница да се настава и вежбе на Факултету безбедности изводе на две значајно удаљене локације у граду узрокује нерационално коришћење ресурси за наставно-научни рад. Све наведено ограничава и онемогућава креирање нових студијских програма и развијање и унапређивање  научноистраживачког рад.

5
 6

Овај Споразум омогућава заједничко решење просторних капацитета и услова рада Факултета безбедности и Географског факултета на начин што ће Министарство у сарадњи са надлежним органима радити на обезбеђивању извора финансирања за изградњу објекта - зграде за потребе рада ова два факултета на кат. парцели бр. 2902/1, КО Нови Београд, површине 1,04 ha. Ова катастарска парцела је одлукама надлежних органа Града Београда и Републике Србије још 2012. године намењена за изградњу нове зграде за потребе Факултета безбедности. У складу са урбанистичким условима, пројектно - техничка документација за изградњу нове зграде површине 10.262 m2 је већ урађена од стране Урбанистичког завода Београда и Архитектонског факултета Универзитета у Београду, а исту је финансирао Факултет безбедности. Пројектована површина одговара потребама Факултета безбедности и Географског факултета и оставља могућност за евентуалне измене у пројектовању и грађењу.

Чину свечаног потписивања овог Споразума присуствовали су Ректор Универзитета у Београду, академик проф. др Владимир Бумбаширевић, државни секретар Министарства, проф. др Ана Ланговић Милићевић, помоћник министра за високо образовање, доцент др Бојан Тубић, проректорка Универзитета у Београду, проф. др Нада Ковачевић, као и већи број наставника, сарадника и студената сва четири факултета.

Линкови ка медијским извештајима:

- RTS Šta radite bre - Zvanični kanal -

 
Распоред одржавања припремне наставе
 
Информација о припремној настави за упис у шк. 2018/19. год

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

за полагање пријемног испита 2018. године
на Факултету безбедности
Универзитета у Београду
 
Факултет безбедности организује припремну наставу као помоћ будућим студентима приликом спремања пријемног испита.
Факултет омогућава одржавање припремне наставе у три термина. Кандидат се опредељује за термин који му највише одговара. Један термин обухвата фонд од 50 часова, као и проверу знања у виду теста на крају припремне наставе.  

Термини одржавања припремне наставе:

 • Први термин - викендима у априлу,
 • Други термин - викендима у мају
 • Трећи термин - свакодневно у јуну месецу

На припремној настави будући студенти се припремају за полагање пријемног испита. Студенти бирају два од три понуђена предмета која ће полагати на пријемном испиту:

 • социологија,
 • екологија,
 • психологија

Литература за полагање пријемног испита:

 • Социологија, Владимир Вулетић (за трећи раз. ср.стручних школа и четврти раз. гимназије), издавач: Клетт, Београд, 2015.
 • Екологија и заштита животне средине, Иво Савић и Вељко Терзија, (за први разред средњих стручних школа), издавач: Завод за уџбенике, , Београд, издање 2005. или новије.
 • Психологија, Биљана Милојевић Апостоловић, Уџбеник психологије за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, издавач:Нови Логос, Београд, 2013.

Цена припремне наставе за један предмет износи 9.900 а за два 19.800 динара.

КАНДИДАТИ СЕ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ МОГУ ПРИЈАВИТИ: 

 • Електронским путем:
  на
  е-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs  (subject: припремна настава)

 • Поштом:
  Факултет безбедности
  Александра Андрејић,
  Припремна настава
  Господара Вучића 50
  11000
  Београд

 • Лично:
  од 10.00 до 1
  5.00 часова

За пријављивање је потребно: попуњен формулар и доказ о уплати.
(
непопуњен формулар и примерак уплатнице могу се добити download-ом са сајта факултета или слањем захтева за пријавну документацију на е-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs или лично на Факултету)

Контакт особа за детаљније информације:

Александра Андрејић

е-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs  

Тел: 011/6451 843

Моб : 0631025847
 
Примерак попуњене уплатнице
 
Факултет безбедности на дијалогу о Косову и Метохији

На позив радне групе за подршку вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији, Факултет безбедности, као компетентна високообразовна институција у области наука безбедности, позван је да учествује у процесу: „Унутрашњи дијалог о Косову и Метохихији“. У том смислу, округлом столу „Политичко-безбедносни аспекти косовско-метохијског проблема“, који је одржан 6. фебруара 2018. године, са Факултета безбедности присуствовали су: декан проф. др Ивица Радовић, председник Савета, проф. др Мирослав Младеновић, продекани: проф. др Божидар Бановић, проф. др Владимир Цветковић и проф. др Зоран Драгишић, као и проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Жарко Обрадовић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др Јасмина Гачић, проф. др Ивица Ђорђевић, доц. др Милан Липовац, мр Владимир Ајзенхамер, Невена Настић, представници студената Факултета, Јелена Бранковић, Димитрије Алексић, Милош Томић и Милица Ћурћић. Своја излагагања на округлом столу имали су проф. др Владимир Цветковић са темом: “Статус Косова и Метохије из угла студија безбедности“, проф. др Зоран Драгишић са темом: „Систем националне безбедности Косова и Метохије“ и проф. др Владимир Јаковљевић са темом: „Организација система заштите и спасавања у случају кризе на Косову и Метохији“.  

1

Округлом столу присуствовали су високи државни званичници, господин Александар Вулин, министар одбране, господин Марко Ђурић, директор Канцеларије за Косово и Метохију, начелник  Генералштаба Војске Србије, генерал Љубуша Диковић, ректор Универзитета одбране, генерал-мајор проф. др Младен Вуруна, декан Криминалистичко полицијске академије, проф. др Горан Бошковић, директор полиције Србије, Владимир Ребић, и представници државних и академских  институција из области одбране и безбедности који су износили своја стручне оцене  ситуације као и предвиђања развоја догађаја на Косову и Метохији, као и пројекцију истих на безбедност Републике Србије и региона. Радом округлог стола координирао је државни секретар у Минстарству одбране, генерал-потпуковник Александар Живковић. 
2
3
 
У наставку ове вести, захваљујући ТВ Пинк која је пратила целокупан рад округлог стола, можете погледати излагања учесника округлог стола: 
 
Сарадња са партнерима из Руске Федерације

Наставно-научна сарадња са партнерима из Руске Федерације

Као резултат вишегодишње међусобне успешне сарадње, 02. фебруара 2018. године Факултет безбедности организовао је радни састанак коме су присуствовали гости и колеге Српско-руског хуманитарног центра у Нишу, које су представљали директор, господин Виктор Гуљевич и кодиректор господин Бојан Гламочанин, заједно са виоским представницима Академије цивилне заштите Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације, на чијем челу је био господин В.В. Панченков, генерал-мајор, начелник Академије. Факултет је овом приликом био домаћин и колегама са Факултета безбедности Московског државног регионалног Универзитета, које је представљала проф. др Хелена Приорова, продекан за мастер академске студије и научно истраживачки рад.

1 2

Испред Факултета безбедности, уважене госте су дочекали декан, проф. др Ивица Радовић, председник Савета Факултета, проф. др Мирослав Младеновић, шефови катедри студија одбране и цивилне заштите и заштите животне средине, проф. др Зоран Јефтић и проф. др Владимир Јаковљевић и секретар Факултета, Невена Настић.

5 4

Посета је протекла у изузетно срдачној атмосфери и након кратктих презентација о институцијама које представљају, закључено је да је заједничка сарадња вишестрано корисна и неопходна, ради размене практичних искустава, знања и истраживања, размене наставника и студената на свим нивоима, као и ради учешћа на заједничким пројекатима, семинарима и другим академским скуповима из области безбедности, цивилне заштите и заштите животне средине.

Након радног састанка, присутни су се срели са државним секретаром у Министарству одбране, господином Александаром Живковићем, генерал-потпуковником Војске Србије у пензији, који је позравио скуп и уважене госте и у свом обраћању истако значај овакве врсте сарадње нарочито у контексту иницијативе Министарства одбране у погледу афирмације цивилне одбране и заштите у образовном систему Србије и као и свим осталим видовима едукације грађана у овој области.

 
Потписан Споразум са Црвеним крстом Србије

Дана 22.12.2017. године, потписан је Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи између Факултета безбедности  и Црвеног крста Србије. Споразум је закључен ради успостављања међусобне научно-стручне и пословно-техничке сарадње и утврђивање услова, оквира и видова сарадње, која ће се одвијати у више области рада.

Стране су сагласне да сарадња подразумева:

 • подршку и партнерство у реализацији стручне праксе студената треће и четврте године основних академских студија, студијске групе:цивилна заштита и заштита животне средине,
 • заједничко учествовање у реализацији националних и међународних научно-развојних, истраживачких и стручних пројеката из области реаговања и управљања у ванредним ситуацијама, мировних и хуманитарних операција, људске безбедности, еколошке безбедности и сл.
 • развој нових иновативних технологија, процеса и услуга, насталих применом властитих или резултата научно-истраживачког рада других, а који ће имати својства значајна за одвијање основних делатности споразумних страна,
 • континуални рад на унапређењу квалитета као једног од најважнијих елемента и стратешких праваца развоја споразумних страна,
 • размену стручних кадрова у едукативним процесима које у оквиру своје делатности реализују споразумне Стране, са циљем унапређења знања запослених и волонтера ЦКС-а и запослених и студената Факултета безбедности,
 • учествовање у развоју и примени стандарда и стандардизације у областима од обостраног интереса,
  коришћење и трансфер савремених технологија у области управљања ванредним ситуацијама,
 • сарадња на припреми курсева, семинара, научних скупова, конференција, округлих столова и других облика континуалне едукације у областима од интереса за споразумне Стране,
 • развој научне и стручне базе података у областима које су од значаја за Споразумне стране,
 • рад на повезивању са другим научно-истраживачким и привредним субјектима, као и локалним заједницама заинтересованим за унапређење ових области,
 • међусобну доступност стручне и научне литературе,
 • развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса и
 • друге облике сарадње у оквиру заједничких и општих интереса.

Споразум су потписали проф. др Ивица Радовић, декан Факултета безбедности и генерални секретар Црвеног крста Србије Весна Миленковић. Потписивању су присуствовали шеф Катедре студија цивилне заштите и заштите животне средине проф. др Владимир Јаковљевић и остали наставници и сарадници.

1
 2
 3  4
 
Faculty members took part in The Seventh World Forum on China Studies

Vice Dean for Postgraduate Studies and Research Affairs professor Želimir Kešetović and assistant professor Milan Lipovac took part in The Seventh World Forum on China Studies, themed on "China in a New Era" this December 10-11 2017.

1
 2

Our Faculty members together with more than 180 sinologists from 30 countries discuss topics including balanced development, cultural confidence, institutional building, and major country diplomacy for China's development in a new era.

Professor Kešetović presented work named "Misunderstanding in Western and Chinese Crisis Communication" and assistant professor Lipovac presented work named "China's New Development Stage: Increasing Soft Power".

3
 4
During the form, they held a series of meetings with Chinese scholars in order to enhance academic cooperation between our faculty and Chinese partners.
5
 
 
Потписан Споразум са Стрељачким савезом Србије

Факултет безбедности Универзитета у Београду и Стрељачки савез Србије закључили су, 18.12.2017. године Споразум о научној, образовној и техничкој сарадњи чији је основни циљ повезивање науке и праксе у областима безбедносне културе ношења, држања и коришћења оружја, спровођење активности обуке руковања ватреним оружјем и примене научних достигнућа и сазнања у спорту, кроз заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте.

Овим Споразумом студентима Факултета безбедности се под најповољнијим условима омогућава читав низ активности везаних за обуку руковања ватреним оружјем и добијање релевантних признатих сертификата. Факултет ће у складу са иницијативом Студентског парламента Универзитета у Београду  о вредновању ваннаставних активности студената, ову обуку и сертификате бодовати и исказивати у додатку дипломе.

Споразум су потписали декан Факултета безбедности, проф. др Ивица Радовић и генерални секретар Стрељачког савеза Србије, магистар правних наука Ненад Петковић. Присутвовали су секретар Факултета Невена Настић Драгутиновић, проф. др Горан Мандић, председник Стрељачког савеза Србије, доц. др Ненад Путник, потпредседник Стрељачког савеза Србије, доц. др Младен Милошевић, студент продекан Димитрије Алексић, представник Студентског парламента за спорт, Давид Павловић и студент Факултета безбедности који се успешно професионално бави стрељаштвом, Владимир Павловић.

 2  1

Факултет и Стрељачки савез Србије већ конкретизују овај Споразум и припремају план непосредне реализације организоване обуке студената Факултета безбедности и обезбеђују додатне термине и нивое обуке у зависности од интересовања студената Факултета, о чему ће бити благовремено упознати.

Очекује се да и студенти Факултета, у оквиру овог Споразума преко својих представника, студента продекана и председника Студентског парламента, иницирају и друге активности из ове области за коју су заинтересовани.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 10 of 142