Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Новости arrow За наставнике и сараднике
За наставнике и сараднике
Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
 
Odluka o uslovima projektnog finansiranja naučno istraživačkog rada - produžen radni odnos
 
ODLUKA o izmenama Kriterijuma o sticanju zvanja nastavnika BU
 
Informacija o mentorima

Informacija: 

(a) za mentora u slučaju izrade doktorske disertacije prema ranijim propisima – za kandidate koji imaju akademski naziv magistar nauka;

(b) za mentore za kandidate na doktorskim studijama

 
KoBSON - promena web adrese
 KoBSON
Poštovani/a,

 

usled promene domena Narodne biblioteke Srbije na: nb.rs, KoBSON stranici sada možete pristupiti sa sledeće web adrese: http://kobson.nb.rs

 

 

Srdacni pozdravi,
KoBSON
www.nb.rs/kobson
Centar za naucne informacije
Narodna biblioteka Srbije
Beograd
Skerliceva 1
 
O MATIČNOSTI FAKULTETA VEĆA GRUPACIJE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Izvod iz Zapisnika sa četrnaeste sednice Veća grupacije društveno-humanističkih nauka održane 4. novembra 2008. godine:

Spisak matičnosti fakulteta Grupacije:

1. Ekonomski fakultet

 • Ekonomske nauke
 • Poslovno upravljanje
 • Statističke nauke (zajedno sa Matematičkim fakultetom)
 • Demografija (zajedno sa Geografskim fakultetom)

2. Pravni fakultet

 • Pravne nauke
 • Pravno-ekonomske nauke (zajedno sa Ekonomskim fakultetom) 
 • Pravno-sociološke nauke (zajedno sa Filozofskim fakultetom) 
 • Pravno-političke nauke (zajedno sa Fakultetom političkih nauka)

3. Učiteljski fakultet

 • didaktičko-metodičke nauke

4. Fakultet političkih nauka

 • Političke nauke
 • Novinarstvo i komunikologija 
 • Socijalna politika i socijalni rad 
 • Međunarodne političke nauke
  a. političko-pravne nauke (zajedno sa Pravnim fakultetom)

5. Filološki fakultet

 • Filološke nauke 
 • Lingvističke nauke 
 • Književne nauke 
 • Bibliotekarstvo

6. Filozofski fakultet

 • Filozofija 
 • Psihologija 
 • Andragogija 
 • Sociologija 
 • Pedagogija 
 • Istorija umetnosti 
 • Etnologija 
 • Arheologija 
 • Antropologija 
 • Klasične nauke 
 • Istorija

7. Fakultet bezbednosti 

 • Odbrana 
 • Civilna zaštita i zaštita životne sredine (zajedno sa Biološkim i Šumarskim fakultetom) 
 • Bezbednost 
 • Ljudski i socijalni resursi

8. Bogoslovski fakultet 

 • Teološke nauke 
 • Hrišćanska filosofija 
 • Biblijsko-patristička filosofija 
 • Istorija crkve (kao teološka disciplina).

 

 
Univerzitetski propisi
 
Liste Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Rep. Srbije časopisa za društvene nauke
 
SSCI lista

Objavljeni radovi međunarodnog značaja - R50 (videti Kriterijumi za sticanje zvanja, tabela 1. i 2.)