Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Новости arrow За постдипломце
За постдипломце
Електронске верзије завршних радова

Обавештавају се студенти да електронске верзије завршних радова (дипломски, специјалистички, магистарски, мастер и докторски):

  • МОРАЈУ бити у PDF формату;
  • Садржај рада МОРА бити истоветан штампаној верзији, што значи да МОРА имати насловну страну, садржај, увод, разраду, закључак, литературу, прилоге;
  • CD - оптички диск са електронском верзијом рада се МОРА доставити Библиотеци Факултета безбедности, да би се добила потврда о раздужењу у Библиотеци, без које се не може приступити одбрани завршног рада!

Уколико програм за обраду текста којим сте писали предметни рад не садржи опцију за снимање рада у PDF формату, можете се послужити бесплатним програмима типа BULLZIP FREE PDF PRINTER који по инсталацији у систему Вашег рачунара креира виртуелни PDF штампач и сваки документ одштампан преко овог штампача као резултат даје документ у PDF формату.

Хвала на разумевању.   
мр  Жељко Макић         

 
STANDARDI ZA DOKTORSKE DISERTACIJE


STANDARDNI OBLIK I SADRŽAJ DOKTORSKE DISERTACIJE KOJA SE BRANI NA UNIVERZITETU U BEOGRADU


Napominjemo da će se ovakav postupak primenjivati za sve zahteve koji se Univerzitetu dostavljaju od 01. maja 2012. godine.

 
ODLUKE - doktorske studije
 
Promocija doktora nauka Fakulteta bezbednosti

Dana 27. oktobra 2008. godine u Rektoratu Univerziteta u Beogradu održana je promocija doktora nauka.

Sa Fakulteta bezbednosti promovisani doktori nauka su:

  • Dr Darko Trifunović
  • Dr Milica Bošković

 

Promocija doktora nauka Fakulteta bezbednosti - 2008. god.