Skip to content

Fakultet bezbednosti

Распоред испита
ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2016.

 ***

Испит из предмета Системи заштите и спасавања код Проф. др Владимира Јаковљевића који је заказан за 13.06.2016. се помера за 20.06.2016., у Сали за седнице од 9.00 сати. Остали термини предвиђени за овај испит остају непромењени.

***

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА КРИВИЧНО ПРАВO

 

за студенте треће године основних академских студија

Студенти који су положили колоквијум одржан 10. маја 2016. године, имају право да у јунском или неком од наредних испитних рокова, полажу завршни испит који обухвата остатак градива. Студенти који су задовољни оценама 6, 7 или 8, могу да раде писмени испит (у истоветној форми као колоквијум, с тим да неће бити практичних задатака), на дан полагања испита (17. јун). Они који желе оцену 9 или 10, излазе искључиво на усмени завршни испит. Коначна оцена се добија сабирањем поена са колоквијума, завршног испита и активности током наставе, с тим да на писменом испиту није могуће сакупити довољан број бодова за оцену изнад 8.

Студенти који су на колоквијуму освојили најмање 14 поена, а нису положили, имају право да, у термину полагања испита (17. јун) полажу поправни колоквијум, у  истоветној форми као мајски колоквијум. Уколико не желе да полажу на овај начин, студенти имају право да одговарају целокупно градиво на усменом завршном испиту.

Студенти који нису положили колоквијум, а имају мање од 14 поена, или нису излазили на колоквијум, или припадају старијим генерацијама, полажу целокупно градиво на усменом завршном испиту.
 

Испити на Студијама Форензика ће се одржати 30.06.2016. године у 12 часова  у канцеларији 29.

***

 
 
Raspored prijavljivanja i obavljanja ispitnih rokova u školskoj 2015/2016. godini