Skip to content

Fakultet bezbednosti

Naslovna strana arrow Novosti arrow Obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Korisnici studentskih kredita za školsku 2013/14. godinu čekove za septembar i oktobar mogu podići u Studentskoj službi kod referenta Suzane Radenković od 03.11.2014. godine.
Korisnici studentskih stipendija isplatu mogu realizovati uz ličnu kartu na šalterima Unikredit banke.

Studentska služba

 

OBAVEŠTENJE

Studenti koji su na rang listi za upis druge godine a koji nisu stekli pravo na budžet treba da donesu uplatu u iznosu od 27.000,00 dinara do 05.11.2014. godine.

Studentska služba
 

OBAVEŠTENJE

Studenti koji su ostvarili pravo na budžet mogu konskurisati za smeštaj u studentskim domovima, kredite i stipendije do petka, 31. oktobra 2014. godine.

 

OBAVEŠTENJE

Konkurs za studentske kredite i stipendije za školsku 2014/2015. godinu traje od 01. do 31. oktobra 2014. godine, a uslove možete pogledati na oglasnoj tabli u prizemlju Fakulteta bezbednosti kao i na internet stranicama Ministarstva prosvete i Unikredit banke .

Studenti koji su u prethodnoj školskoj godini bili korisnici kredita i stipendija mogu na fakultetu uzeti Obrazac 1A za nastavak korišćenja istih.

Korisnici stipendija za školsku 2013/2014. godinu treba da otvore račun u Unikredit banci da bi im rate za septembar i oktobar bile uplaćene krajem oktobra.

Korisnici kredita za školsku 2013/2014. godinu podići će svoje čekove na fakultetu krajem oktobra kada bude isplata dve poslednje rate za školsku 2013/2014. godinu, o čemu će naknadno biti obavešteni.

Za sva pitanja obratiti se referentu za studentski standard Suzani Radenković.

STUDENTSKA SLUŽBA
 
 

Nastavni planovi i programi od školske 2014-15. godine:

 

Drage kolege, studenti Beograda!

U proteklom periodu zajedničkim radom u okviru studentskog humanitarnog centra, uspeli smo da pomognemo mnogim ugroženim porodicama.
Sada, kada smo završili sa ispitnim obavezama, obaveštavamo vas da nastavljamo sa radom i pozivamo vas da nam se pridružite.
Više informacija možete dobiti na Fakultetu za vreme prijavljivanja ispita 26, 27. i 30. juna 2014. godine.

  • Petar   064/1661-524
  • Ivana 063/8787-449
  • Mirna  064/5458-012
 

OBAVEŠTENJE

Obavezna literatura iz predmeta Sistemi obezbeđenja i zaštite od januarskog ispitnog roka 2014. godine, pored knjige, je i Zakon o privatnoj bezbednosti (tj. oni njegovi delovi koji se odnose na gradivo obrađeno u knjizi).

 

NOVI STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA „FORENZIKA"
(FAKULTET BEZBEDNOSTI I FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU)

Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, u toku jeseni 2010. godine, pokreću zajednički studijski program specijalističkih strukovnih studija iz oblasti Forenzike.

Specijalističke strukovne studije „Forenzika" imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalitičkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Specijalističke strukovne studije Forenzika su viši stupanj obrazovanja u odnosu na obrazovanje stečeno tokom osnovnih studija. One se nastavljaju na osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti, ili njima srodnih fakulteta. Program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika" možete pogledati ovde.

 

BEZBEDNOSNO OPERATIVNE VEŠTINE - BOV

Model edukacije

Baveći se analizom poslova, radnih zadataka, kao i okruženja kroz koja prolazi pripadnik službe bezbednosti, veoma se lako može doći do zaključka, da radnici sistema bezbednosti treba da poseduju i odgovarajuća specifična znanja, umeća i sposobnosti iz borilačkih sportova. Polazeći od činjenice da rad službenih lica predstavlja u najvećem broju slučajeva direktan kontakt sa građanima, a u posebnim slučajevima podrazumeva i fizičke kontakte u smislu prevencije ili represije prema pojedincu, grupi ili masi postavlja se pitanje stepena obučenosti službenika.

Kurs bezbednosno operativnih veština, može se posmatrati kao edukativni proces čiji efekti zavise od količine znanja usvojenog u 50 nastavnih časova. Navedeni kurs karakteriše veliki broj tehničkih elemenata, veliki broj njihovih varijanti i kombinacija i neiscrpan broj drugih kretanja koja se objedinjuju u različite motoričke programe i izvode sa ciljem realizovanja različitih taktičkih zamisli službenog lica. Nepredvidive i promenljive situacije sa promenom protivnika traže od službenika da bude kreativan, da u deliću sekunde modifikuje, prilagodi sebi i primeni zadati motorički program kako bi bio maksimalno efikasan i imao lice pod kontrolom.

Predviđene faze Kursa bezbednosno operativnih veština ogledaju se u osnovnoj obuci (tu spadaju osnovna kretanja, stavovi, bacanja, udarci, blokovi, čišćenja, poluge, hvatovi i zahvati), u usmerenoj obuci (tu spadaju varijante i kobinacije stavova, kretanja, bacanja, udaraca, blokova, čišćenja, poluga, hvatova i zahvata) i primenjena ili situaciona obuka (tu spada rešavanje situacionih problema kao što su odbrane i kontranapadi od naoružanog i nenaoružanog napadača, presretanja, pružanje pasivnog otpora kao i vezivanje lica lisicama i dovođenje lica), predstavljaju metodièke faze obuke sa osnovnim ciljem što uspešnijeg i efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova i radnih zadataka.

Osnovni koncep Kursa bezbednosno operativnih veština i njegova namena zamišljena je tako da kod studenata Fakulteta bezbednosti, podstakne i inicira razmišljanja o svrsishodnosti ukupnih sadržaja nastave fakulteta, ukaže na puteve obuke, razvije adekvatna znanja za uspešno obavljanje bezbednosnih zadataka, kao i da inicira razvoj svesti o opravdanosti i nužnosti bavljenja sadržajima BOV-a.

CILj

Zaštititi sebe i druga lica od nasilja (napadi na život i telo čoveka upotrebom fizičke snage, napadi nekim hladnim oruđem ili oružjem).

SVRHA

  • osposobiti sebe Bezbednosno operativnim veštinama do nivoa upotrebljivosti;
  • ulazak u sportsku formu;
  • poboljšanje i održavanje zdravstvenog statusa;
  • poboljšanje funkcionalnih sposobnosti organizma;
  • otpornost na stresne situacije;
  • socijalizacija.

PREDAVAČ                
glavni policijski inspektor   
prof. dr Aleksandar Ðorđević


Klik na link: ON-LINE prijava  


 

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 10 of 13