Skip to content

Fakultet bezbednosti

ОБАВЕШТЕЊЕ

Универзитет у Београду - Факултет безбедности организоваће приступно предавање за све пријављене кандидате на Конкурс за радно место доцент за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за наставни предмет Управљање ризицима у ванредним ситуацијама, на Универзитету у Београду - Факултет безбедности, а који је објављен у специјализованој публикацији Националне службе за запошљавање „Послови" бр. 705 на страни број 25 од 21.12.2016. године, а у складу са Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду", број 192/16 и 195/16).

Приступно предавање одржаће се 30.01.2017. са почетком од 11 часова, у Сали 1 (у приземљу) на Универзитету у Београду - Факултет безбедности, улица Господара Вучића 50, Београд.

Тема приступног предавања је Управљање ризицима од природних катастрофа".

Списак кандидата:

  • др Владимир М. Цветковић
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овера зимског и упис летњег семестра за студенте основних академских студија обавиће се од 01. до 10. фебруара 2017. године на шалтерима студентске службе.

За оверу семестра потребно је:

  • семестрални лист (купити у скриптарници факултета),
  • индекс (студенти на буџету морају имати све потписе за предмете које су слушали у јесењем семестру)
  • доказ о извршеној уплати (самофинансирајући студенти).

Уплате се врше на жиро рачун факултета 840-1832666-90 са позивом на број 600.

Друга рата школарине за прву годину износи 53.000,00 динара.
Трећа рата школарине за другу, трећу и четврту годину износи 26.500,00. Постапсолвенти за упис пролећног семестра треба да донесу доказ о уплати у износу од 4.820,00 динара  (старе генерације).

Студенти који су на продуженој години студија (2, 3, 4. ... пут) генерације 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. и 2011. за упис пролећног семестра треба да донесу доказ о уплати у износу од 9.200,00 динара. Студенти који су на продуженој години студија први пут не оверавају  семестар.

НАПОМЕНА: студенти генерације 2006 и 2007 који имају нове бројеве индекса потребно је да се обрате референту Драгани Јовановић, у вези овере семестра и уплате, путем телефона или електронске поште Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

НАПОМЕНА: постапсолвентима  и студентима продужене године је омогућено да  донесу доаказ о уплати до 14.02.2017. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Промена термина приступног предавања из предмета Увод у студије безбедности

Универзитет у Београду - Факултет безбедности организоваће приступно предавање за све пријављене кандидате на Конкурс за радно место доцент за ужу научну област Студије безбедности, наставни предмет Увод у студије безбедности, на Универзитету у Београду - Факултет безбедности, а који је објављен у специјализованој публикацији Националне службе за запошљавање „Послови" бр. 705 на страни број 25 од 21.12.2016. године, а у складу са Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду", број 192/16 и 195/16).

Приступно предавање иницијално планирано за 25.01.2017. са почетком од 11 часова, помера се и биће одржано у уторак 31.01.2017. од 10 часова у Сали 1 (у приземљу) на Универзитету у Београду - Факултет безбедности, улица Господара Вучића 50, Београд.

Тема приступног предавања је „Развој студија безбедности".

Списак кандидата:

  1. Доц. др Синиша Достић (од 10 часова)
  2. др Милан Липовац (од 11 часова)
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Полазећи од актуелне безбедносне ситуације (националне, регионалне/европске и глобалнe) коју карактеришу нове безбедносне претње  и изазови (талас тероризма, избегличка криза, све учесталије елементарне непогоде и ванредне ситуације са све озбиљнијим последицама, радикалне и екстремистичке идеје и идеологије, пораст вршњачког насиља у просветним образовно васпитним установама, несигурност у сајбер простору и др.), Факултет безбедности високо вреднује друштвени ангажман и комуникацију са медијама, стручном и широм друштвеном заједницом својих наставника и сарадника. Овај вид активности вишестрано је значајан и омогућава разумевање и  решавање ових ситуација и истовремено доприноси препознавању Факултета и његових садашњих и будућих развојних потенцијала.

Из свега изнетог, Наставно-научно веће на седници одржаној дана 10.05.2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

Приликом јавног иступања и комуникацији са медијима, наставници, сарадници и други запослени Факултета дужни су да се представљају у складу са академским звањем и функцијом коју обављају на Факултету и да изричито захтевају од средстава јавног информисања да их тако представљају.

У име Факултета у јавности и средствима информисања једино иступа Декан Факултета, односно наставник, сарадник и запослени кога Декан овласти.

Наставници, сарадници и други запослени Факултета безбедности, као и представници студентских организација, слободни су да у своје лично име иступају у јавности и средствима информисања. Наставно-научно веће констатује да оваква иступања представљају искључиво личне ставове.  При томe, изношењем личних ставова не сме се нарушавати углед Факултета, запослених и студената.

За јавно иступање у просторијама Факултета и непосредној близини зграде Факултета неопходна је претходна сагласност Декана.

Све ваннаставне активности у просторијама Факултета (трибине, предавања, округли столови, радионице и др.) могу се реализовати искључиво уз сагласност продекана за наставу и благовремено се оглашавају на званичној интернет страници Факултeта.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Реагујући на скорашњу појаву анонимних, као и лажно потписаних доставки и памфлета у којима се на најгрубљи начин дискредитују и клевећу истакнути наставници и студенти Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета донело је следеће саопштење:

- Свако анонимно писмо, по правилу, независно од намера оног који је то писмо написао, представља грубо кршење етичких и правних норми рада академских и других институција. Због тога Наставно-научно веће Факултета безбедности анонимна и лажно ауторизовано писма  сматра правно и морално неважећим, неприхватљивим и гнусним актима. При томе, таква „кореспонденција" је бедна и понижавајућа управо за починиоце таквих дела;

- У свим наведеним или сличним случајевима клеветања својих наставника и студената, односно  установе у целини, Факултет ће покренути одговарајући законски поступак против непознатог извршиоца и активно ће учествовати у прикупљању свих релевантних доказа. На тај начин ће и сва друга, могућа слична „спиновања" чињеница које чине непозната лица ради остваривања одређених, парцијалних интереса на Факултету, унапред бити осуђена на неуспех, док ће особе чија кривица буде законски установљена сносити пуну правну и моралну одговорност.

 

Nastavni planovi i programi od školske 2014/15. godine:

 

NOVI STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA „FORENZIKA"
(FAKULTET BEZBEDNOSTI I FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU)

Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, u toku jeseni 2010. godine, pokreću zajednički studijski program specijalističkih strukovnih studija iz oblasti Forenzike.

Specijalističke strukovne studije „Forenzika" imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalitičkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Specijalističke strukovne studije Forenzika su viši stupanj obrazovanja u odnosu na obrazovanje stečeno tokom osnovnih studija. One se nastavljaju na osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti, ili njima srodnih fakulteta. Program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika" možete pogledati ovde.