Skip to content

Fakultet bezbednosti

Naslovna strana arrow Novosti arrow Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

 • Prijava ispita u decembarskom i januarsko-februarskom ispitnom roku za postapsolvente (generacije od 2000. do 2005.) će biti 1. i 2. decembra 2014. godine. Prijava ispita se napalaćuje po važećem cenovniku (1.780,00 dinara po ispitu).
 • Prijava ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku za studente koji studiraju po Zakonu o visokom obrazovanju (generacije od 2006. do 2014. godine) će biti 3, 4, 5. i 8. decembra 2014. godine. Prve dve prijave ispita za studente iz ove kategorije biće besplatne (odnosi se na budžetske i samofinansirajuće studente). Studentima iz ove kategorije biće omogućena on-line prijava ispita. Uputstvo za on-line prijavu ispita (PDF file, 183KB) Studenti preko portala eStudent imaju mogućnost uvida u ispite koje su položili, koliko puta su prijavili određeni ispit, kao i mogućnost prijave ispita koje se ne naplaćuju (prve dve prijave).
 • Treća prijava ispita se plaća 800,00 dinara, a četvrta i svaka naredna prijava 1.660,00 dinara (odnosi se na budžetske i samofinansirajuće studente). Studenti koji su ovoj kategoriji prijavljuju ispite na šalterima Studentske službe (potrebno je poneti overen indeks i dokaz o uplati).
 • Studenti koji su obnovili godinu prve dve prijave ispita ne plaćaju, a svaku sledeću plaćaju po cenovniku Fakulteta.
 • Studenti koji su prvi put u produženoj godini, prijavljuju ispite po cenovniku i po pravilu kao i studenti iz prethodnih godina (prve dve prijave besplatno, a svaka sledeća po cenovniku Fakulteta).
 • Studenti koji su drugi i sledeći put upisali produženu godinu, uplaćuju 1.780,00 dinara po ispitu.
 • Samofinansirajući studenti druge, treće i četvrte godine treba da donesu dokaz o uplati druge rate školarine u dane prijave ispita (3, 4, 5. i 8. decembra 2014. godine).
 • Od januarsko-februarskog ispitnog roka školske 2014-15. godine, prema odluci Saveta Univerziteta u Beogradu biće evidntirane prijave ispita a ne, kao do sada, izlasci na ispite.

 

 

OBAVEŠTENJE

Odlukom  Saveta Fakulteta bezbednosti, studentima osnovnih akademskih studija koji su počeli da studiraju školske 2013/2014. godine i koji su u prvoj godini studija ostvarili 48 ESPB bodova a nisu uspeli da se rangiraju u odobreni broj studenata koji se finansira iz budžeta, odobrava se umanjena školarina u iznosu od 90.000,00 dinara.

Svi studenti koji su uplatili 1. ratu u inosu od 27.000,00 dinara treba da izvrše naredne uplate po sledećoj dinamici:

 • 2. rata u iznosu od 20.000,00 dinara do 05.12.2014. godine,
 • 3. rata u iznosu od 23.000,00 dinara do 05.02.2015. godine i
 • 4. rata u iznosu od 20.000,00 dinara do 05.04.2015.godine.
Studentska služba
 
 

Nastavni planovi i programi od školske 2014-15. godine:

 

Drage kolege, studenti Beograda!

U proteklom periodu zajedničkim radom u okviru studentskog humanitarnog centra, uspeli smo da pomognemo mnogim ugroženim porodicama.
Sada, kada smo završili sa ispitnim obavezama, obaveštavamo vas da nastavljamo sa radom i pozivamo vas da nam se pridružite.
Više informacija možete dobiti na Fakultetu za vreme prijavljivanja ispita 26, 27. i 30. juna 2014. godine.

 • Petar   064/1661-524
 • Ivana 063/8787-449
 • Mirna  064/5458-012
 

OBAVEŠTENJE

Obavezna literatura iz predmeta Sistemi obezbeđenja i zaštite od januarskog ispitnog roka 2014. godine, pored knjige, je i Zakon o privatnoj bezbednosti (tj. oni njegovi delovi koji se odnose na gradivo obrađeno u knjizi).

 

NOVI STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA „FORENZIKA"
(FAKULTET BEZBEDNOSTI I FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU)

Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, u toku jeseni 2010. godine, pokreću zajednički studijski program specijalističkih strukovnih studija iz oblasti Forenzike.

Specijalističke strukovne studije „Forenzika" imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalitičkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Specijalističke strukovne studije Forenzika su viši stupanj obrazovanja u odnosu na obrazovanje stečeno tokom osnovnih studija. One se nastavljaju na osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti, ili njima srodnih fakulteta. Program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika" možete pogledati ovde.

 

BEZBEDNOSNO OPERATIVNE VEŠTINE - BOV

Model edukacije

Baveći se analizom poslova, radnih zadataka, kao i okruženja kroz koja prolazi pripadnik službe bezbednosti, veoma se lako može doći do zaključka, da radnici sistema bezbednosti treba da poseduju i odgovarajuća specifična znanja, umeća i sposobnosti iz borilačkih sportova. Polazeći od činjenice da rad službenih lica predstavlja u najvećem broju slučajeva direktan kontakt sa građanima, a u posebnim slučajevima podrazumeva i fizičke kontakte u smislu prevencije ili represije prema pojedincu, grupi ili masi postavlja se pitanje stepena obučenosti službenika.

Kurs bezbednosno operativnih veština, može se posmatrati kao edukativni proces čiji efekti zavise od količine znanja usvojenog u 50 nastavnih časova. Navedeni kurs karakteriše veliki broj tehničkih elemenata, veliki broj njihovih varijanti i kombinacija i neiscrpan broj drugih kretanja koja se objedinjuju u različite motoričke programe i izvode sa ciljem realizovanja različitih taktičkih zamisli službenog lica. Nepredvidive i promenljive situacije sa promenom protivnika traže od službenika da bude kreativan, da u deliću sekunde modifikuje, prilagodi sebi i primeni zadati motorički program kako bi bio maksimalno efikasan i imao lice pod kontrolom.

Predviđene faze Kursa bezbednosno operativnih veština ogledaju se u osnovnoj obuci (tu spadaju osnovna kretanja, stavovi, bacanja, udarci, blokovi, čišćenja, poluge, hvatovi i zahvati), u usmerenoj obuci (tu spadaju varijante i kobinacije stavova, kretanja, bacanja, udaraca, blokova, čišćenja, poluga, hvatova i zahvata) i primenjena ili situaciona obuka (tu spada rešavanje situacionih problema kao što su odbrane i kontranapadi od naoružanog i nenaoružanog napadača, presretanja, pružanje pasivnog otpora kao i vezivanje lica lisicama i dovođenje lica), predstavljaju metodièke faze obuke sa osnovnim ciljem što uspešnijeg i efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova i radnih zadataka.

Osnovni koncep Kursa bezbednosno operativnih veština i njegova namena zamišljena je tako da kod studenata Fakulteta bezbednosti, podstakne i inicira razmišljanja o svrsishodnosti ukupnih sadržaja nastave fakulteta, ukaže na puteve obuke, razvije adekvatna znanja za uspešno obavljanje bezbednosnih zadataka, kao i da inicira razvoj svesti o opravdanosti i nužnosti bavljenja sadržajima BOV-a.

CILj

Zaštititi sebe i druga lica od nasilja (napadi na život i telo čoveka upotrebom fizičke snage, napadi nekim hladnim oruđem ili oružjem).

SVRHA

 • osposobiti sebe Bezbednosno operativnim veštinama do nivoa upotrebljivosti;
 • ulazak u sportsku formu;
 • poboljšanje i održavanje zdravstvenog statusa;
 • poboljšanje funkcionalnih sposobnosti organizma;
 • otpornost na stresne situacije;
 • socijalizacija.

PREDAVAČ                
glavni policijski inspektor   
prof. dr Aleksandar Ðorđević


Klik na link: ON-LINE prijava  


 

 

 

BOV Demo tim 

BOV-FB  

Poštovani studenti,

Od 12 najboljih studenata prve i druge grupe BOV-a formirali smo „Demo tim" - Bezbednosno operativnih veština - Fakulteta bezbednosti koji će  reprezentovati FB na III Humanitarnom simpozijumu borilačkih veština i borilačkih sportova 27.03.2010. godine u Hali sportova gde nastupaju i pripadnici MUP-a Republike Srbije (Žandarmerija i Specijalna antiteroristička jedinica), kao i na VI Sport festu koji se održava na Adi ciganliji 05. i 06. juna 2010. godine.

S tim u vezi, svakog ponedeljka u vremenu od 15:00 do 16:30 časova u učionici broj 1. Fakulteta bezbednosti održavaće se video prezentacija javnih demonstracija borilačkih sportova i retrospektiva svega što su do sada studenti na obuci BOV-a prošli, kao i snimci sa svih javnih prezentacija pomenutih jedinica MUP-a i Vojske Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane studente da dođu i bliže se upoznaju sa Programom bezbednosno operativnih veština.

S poštovanjem,

PREDAVAČ              
glavni policijski inspektor   
prof. dr Aleksandar Đorđević

 

BEZBEDNOSNE OPERATIVNE VEŠTINE (BOV) - Nastava za studente Fakulteta bezbednosti:

 • osnovnih studija
 • strukovnih studija
 • master studija
 • doktorskih studija

Kurs će trajati 40 blok nastava, tri meseca (trening traje 90min.) u specijalnoj Sali za borenje.

Nastavne teme:

 • Stavovi
 • Kretanja i pozicioniranje u prostoru
 • Tehnike fizičke kontrole lica
 • Osnovna kretanja i udarci
 • Osnovni blokovi, bacanja i poluge
 • Odbrana od hvatova
 • Odbrana od obuhvata
 • Odbrana od napada nožem, palice, flaše i ostalih predmeta
 • Primena službene palice
 • Pregled (pretres) i privođenje lica
 • Sredstva za vezivanje

BOV nastavu će voditi Glavni policijski inspektor, Majstor borilačkih veština i borilačkih sportova, Instruktor Samoodbrane Republike Srbije i specijalista za hladno i vatreno oružje - prof. Dr Aleksandar Đorđević.

Nakon završene obuke izdaje se sertifikat, od Akademije samoodbrane.

Sve informacije za studente na telefon 0605554450

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 10 of 11