Skip to content

Fakultet bezbednosti

Naslovna strana arrow Novosti arrow Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

Studenti osnovnih akademskih studija upisani 2006/2007. školske godine, imaju mogućnost da podnesu zahtev za ponovni upis zaključno sa 15.10.2015. godine. Zahtev se podnosi u arhivi fakulteta. Posle tog termina se neće razmatrati zahtevi za ponovni upis u ovoj školskoj godini (student će moći da podnese zahtev naredne školske godine).

U zahtevu je potrebno navesti broj indeksa, kontakt telefon, broj položenih ispita i ostvarenih bodova u prethodnom školovanju (poželjno je da se navede spisak predmeta koje je student položio u toku prethodnih studija).

Studentima kojima se odobri ponovni upis, dužni su da uplate troškove upisa u iznosu od 8.500,00 dinara (dobija se novi indeks). Kada Komisija fakulteta utvrdi broj preostalih bodova za završetak studija, student ima obavezu da uplati školarinu srazmerno broju bodova koje mora da položi da bi postigao 240 ESPB bodova.

Student koji je u prethodnom periodu imao odobren status mirovanja nije u obavezi da u navedenom terminu podnosi zahtev za ponovni upis - pravo na studiranje mu se produžava za onaj period koliko mu je odobreno trajanje statusa mirovanja.

 

OBAVEŠTENJE

Odlukom Nastavno-naučnog veća umanjeni su uslovi upisa u narednu godinu studija u odnosu na pravila studiranja.

Studenti druge godine mogu upisati treću godinu studija sa jednim više nepoloženim ispitom u odnosu na pravila studija.

Studenti treće godine mogu upisati četvrtu godinu studija sa dva više nepoložena ispita u odnosu na pravila studija.

Studenti koji iskoriste ovu mogućnost upisuju se u statusu samofinansirajućeg studenta.

 

OBAVEŠTENJE

Odlukom Nastavno-naučnog veća studentima je odobren vanredni ispitni rok „oktobar 2".

Prijava ispita će biti 13. i 14.10.2015. godine na šalterima studentske službe i moguće je prijaviti maksimalno 2 ispita. Ispitni rok će biti održan u terminu od 19. do 25.10.2015. godine.

Cena vanredne prijave za ispite koji se polažu 1, 2. i 3. put iznosi 1.660,00 dinara, a za četvrtu prijavu i dalje je 2.520,00. Cena vanredne prijave za postapsolvente i studente koji su drugi put na produženoj godini iznosi 2.640,00 dinara.

U vanrednom roku „oktobar 2" student ne može ostvariti pravo na budžetsko finansiranje, jer se rangiranje studenata za budžet i domove vrši zaključno sa redovnim oktobarskim rokom.

Mole se studenti koji žele elektronski da prijave ispite, da što pre izvrše uplate, jer će prijavljivanje preko portala Studentski servis Fakulteta bezbednosti biti moguće zaključno sa 14.10.2015. godine. Naknadne prijave se neće primati.

 

OBAVEŠTENJE

Konsultacije kod doc. dr Ane Kovačević, umesto u utorak, 13.10.2015. godine od 9 do 11 časova, će biti u ponedeljak, 12.10.2015. od 13 do 14 časova.

 

OBAVEŠTENJE

Nastava za studente druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija počinje u ponedeljak, 19.10.2015. godine po predviđenom nastavnom planu i programu.

 

 

OBAVEŠTENJE

Konkurs za studentske kredite i stipendije za školsku 2015/16. godinu traje od 01. do 31. oktobra 2015. godine. Uslove možete pogledati na oglasnoj tabli u prizemlju fakulteta kao i na internet stranicama Ministarstva prosvete (www.mpn.gov.rs) i Unikredit banke (www.unikreditbank.rs).

Studenti koji su u prethodnoj školskoj godini bili korisnici kredita i stipendija mogu na fakultetu uzeti Obrazac 1a na svoje ime za nastavak korišćenja istih. Studenti koji prvi put konkurišu, brošuru „Studentski krediti i stipendije 2015/16." koju štampa Prosvetni pregled kupuju u Beogradu na adresi Dečanska 6/III.

Za sva pitanja obratiti se referentu za studentski standard Suzani Radenković.

 

OBAVEŠTENJE

Upis i obnova godine za studente osnovnih akademskih studija obaviće se od 14.09. do 30.10.2015. godine po sledećim uslovima:

BUDŽET:

 • druga godina: minimum 48 bodova
 • treća godina: 60 + 48 bodova
 • četvrta godina: 60 + 60 + 48 bodova

Za upis potrebno je doneti:

 • indeks
 • 2 popunjena ŠV-20 obrasca /formular uzeti u skriptarnici/
 • 1 popunjeni semestralni list /formular uzeti u skriptarnici/
 • dokaz o izvršenoj uplati od 100 dinara za razvoj Karijer centra na žiro račun Fakulteta

Napomena:  studenti koji se upisuju u drugu godinu studija, a koji su u junskom i septembarskom roku stekli 60 bodova upisuju se odmah, a oni koji imaju od 48-59 bodova samo predaju indeks i obrasce studentskoj službi zbog formiranja rang liste za upis na budžet.

SAMOFINANSIRANJE:

 • druga godina: minimum 37 bodova
 • treća godina: 60 + 37 bodova
 • četvrta godina: 60 + 60 + 37 bodova

Za upis potrebno je doneti:

 • indeks
 • 2 popunjena ŠV-20 obrasca /formular uzeti u skriptarnici/
 • 1 popunjeni semestralni list /formular uzeti u skriptarnici/
 • dokaz o izvršenoj uplati od 100 dinara za razvoj karijer centra na žiro račun Fakulteta
 • dokaz o izvršenoj uplati školarine u iznosu od 106.500 dinara izvršiti prema sledećem rasporedu:
 • prva rata 27.000 pri upisu godine
 • druga rata 26.500 do 07.12.2015. godine
 • treća rata pri overi semestra (početkom februara 2016. god.)
 • četvrta rata do 06.04.2016. godine
 
Za obnovu godine potrebno je doneti:
 • indeks
 • 2 ŠV-20 obrasca /formular uzeti u skriptarnici/
 • 1 semestralni list /formular uzeti u skriptarnici/
 • dokaz o izvšenoj uplati od 35.650 dinara /može se uplatiti u dve rate - prva rata 18.000 din. pri obnovi godine, a druga rata do 07.12.2015. godine/

Upis produžene godine, apsolventskog i postapsolventskog staža studenti mogu izvršiti od  01.10. do 30.10.2015. godine (doneti samo indeks).

Studenti koji drugi put produžavaju godinu uplaćuju 9.200 dinara po semestru, a postapsolventi 4.820 dinara po semestru.

Uplate vršiti na žiro račun fakulteta: 840-1832666-90 bez poziva na broj.

 

KURS BEZBEDNOSNO OPERATIVNIH VEŠTINA - BOV
za prvu godinu studija

Obaveštavaju se studenti prve godine studija da u školskoj 2015/2016. godini prijavu za Kurs bezbednosno-operativnih veština mogu izvršiti do 18.10.2015. godine.

Sadržaj Kursa:
 • Praktična nastava primenjenog fonda tehnika borenja
 • Poseta Nastavnom centru MUP-a R Srbije
 • Jednodnevna informativna praksa u Policijskoj upravi za grad Beograd.
Kompletnu informaciju kao i način prijavljivanja možete naći u dokumentu (PDF file, 69KB)

  RUKOVODILAC KURSA   
glavni policijski savetnik   
doc. dr Aleksandar Đorđević

 

Nastavni planovi i programi od školske 2014-15. godine:

 

NOVI STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA „FORENZIKA"
(FAKULTET BEZBEDNOSTI I FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU)

Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, u toku jeseni 2010. godine, pokreću zajednički studijski program specijalističkih strukovnih studija iz oblasti Forenzike.

Specijalističke strukovne studije „Forenzika" imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalitičkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Specijalističke strukovne studije Forenzika su viši stupanj obrazovanja u odnosu na obrazovanje stečeno tokom osnovnih studija. One se nastavljaju na osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti, ili njima srodnih fakulteta. Program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika" možete pogledati ovde.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 10 of 14