Skip to content

Fakultet bezbednosti

Конкурси
Извештај комисије - ван.проф. Логистика у сис. нац. безб.
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Извештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање  ванредног професора  за ужу научну област Студије одбране, за наставни предмет Логистика у систему националне безбедности.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - ван. проф. Кривично право
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање  ванредног професора  за ужу научну област Правне науке, за наставни предмет Кривично право.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - ван. проф. Теорије конфликата
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање  ванредног професора  за ужу научну област Студије безбедности, за наставни предмет Теорије конфликата.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - доцент Криминологије
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Студије безбедности, за наставни предмет Криминологија.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - ван проф. Системи одбране
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање  ванредног професора  за ужу научну област Студије одбране, за наставни предмет Системи одбране.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - асистент Међународни односи
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је извештај  Комисије са документацијом за избор у звање  асистента  за ужу научну област  Политичке науке, за наставни предмет Међународни односи доступан јавности у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - ван проф. Увод у менаџмент
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање  ванредног професора  за ужу научну област  Студије  менаџмента људских и социјалних ресурса, за наставни предмет Увод у менаџмент.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - ван. проф. Сис. обезбеђења и заштите
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је извештај  Комисије са документацијом за избор наставника у звање  ванредног професора  за ужу научну област  Студије  безбедности, за наставни предмет Системи обезбеђења и заштите доступан јавности у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.