Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Студије arrow Докторске студије arrow Дисертације на увиду јавности
Докторске дисертације на увиду јавности

На увиду јавности доступни су рукописи докторских дисертација и Реферати о завршеној докторској дисертацији Комисија за оцену докторских дисертација са роком од 30 дана од дана постављања за следеће кандидате:

 
Зоран Мисић
Мр Зоран Мисић из Београда завршио је рад на докторској дисертацији под насловом: „Безбедносни менаџмент јавних окупљања".

 

Докторска дисертација и реферат Комисије за оцену налазе се у библиотеци Факултета безбедности у Београду, Господара Вучића бр. 50, и доступни су јавности месец дана од дана оглашавања.

Рок увида јавности од 16.06.2017. do 16.07.2017. године.