Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Студије arrow Докторске студије arrow Дисертације на увиду јавности
Докторске дисертације на увиду јавности

На увиду јавности доступни су рукописи докторских дисертација и Реферати о завршеној докторској дисертацији Комисија за оцену докторских дисертација са роком од 30 дана од дана постављања за следеће кандидате:

 
Јасмина Танасић
Мс Јасмина Танасић  из Обреновца  завршила је рад на докторској дисертацији под насловом: „Политика кризног менаџмента у градовима - пример Србије".

 

Докторска дисертација и реферат Комисије за оцену налазе се у библиотеци Факултета безбедности у Београду, Господара Вучића бр. 50, и доступни су јавности месец дана од дана оглашавања.

Рок увида јавности од 28.02.2018. дo 28.03.2018. године.
 
Дејан Новаковић
Мр Дејан Новаковић  из Пожаревца  завршио је рад на докторској дисертацији под насловом: „Оптимизација модела управљања ризиком од пожара у установама за извршење кривичних санкција у Републици Србији".

 

Докторска дисертација и реферат Комисије за оцену налазе се у библиотеци Факултета безбедности у Београду, Господара Вучића бр. 50, и доступни су јавности месец дана од дана оглашавања.

Рок увида јавности од 06.03.2018. дo 06.04.2018. године.