Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Студије arrow Докторске студије arrow Дисертације на увиду јавности
Докторске дисертације на увиду јавности

На увиду јавности доступни су рукописи докторских дисертација и Реферати о завршеној докторској дисертацији Комисија за оцену докторских дисертација са роком од 30 дана од дана постављања за следеће кандидате:

 
Ивона Лађевац
Мр Ивона Лађевац  из Ниша  завршила је рад на докторској дисертацији под насловом: „Стратешко партнерство Руске Федерације и Народне Републике Кине у контексту глобалне безбедности" . 

Докторска дисертација и реферат Комисије за оцену налазе се у библиотеци Факултета безбедности у Београду, Господара Вучића бр. 50, и доступни су јавности месец дана од дана оглашавања.