Skip to content

Fakultet bezbednosti

Panel rasprava „Analiza stanja i potreba u nacionalnom sistemu zaštite kritične infrastrukture"

Prezentacije učesnika panela:

 
HORIZON 2020 - WORK PROGRAMME 2014 - 2015
 
 

Spisak naučnih projekata koji su u realizaciji

 R.B.

Naziv projekta

Vrsta projekta*

Broj saradnika angažovanih na projektu

1.

Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno-obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva)

domaći fundamentalni

11

2.

Ispitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenje

domaći inovacioni

1

3.

Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnost socijalne intervencije

domaći fundamentalni

2

4.

Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku

domaći strateški

5

5.

Konflikti i krize - saradnja i razvoj u Srbiji u regionu u 19. i 20. veku

domaći fundamentalni

3

6.

Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih i genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane

domaći razvojni

1

7.

Analysis of Civil Security Sistems in Europe

međunarodni

1

* D/F –domaći fundamentalni, D/I-domaći inovacioni, D/R-domaći razvojni, D/S-domaći strateški, D/EF-domaći energetska efikasnost, D/T - tehnološki razvoj, M - međunarodni (kod međunarodnih projekata navesti i u okviru kog programa se realizuju)