Skip to content

Fakultet bezbednosti

Насловна страна

ОБАВЕШТЕЊЕ

Самофинансирајући студенти друге, треће и четврте године основних академских студија треба да доставе доказ о уплати  друге рате школарине у износу од 26.500,00 динара. Студенти који су обновили прву, другу и трећу годину потребно је да доставе доказ о уплати од 17650,00 динара. Рок за достављање на шалтерима студентске службе је до 07.децембра 2016. године у термину од 10 до 13 часова.

Жиро рачун факултета 840-1832666-90 са позивом на број 600.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 студенти Проф. ЗоранаПавловића у четвртак 01.12.2016. године:

  • студенти из ПРВЕ ГРУПЕ на наставу у уобичајено време 09.45 часова
  • студенти из ДРУГЕ ГЕРУПЕ на наставу један час касније у  10.35 часова

Проф. Зоран Павловић


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани бруцоши, 

Честитамо Вам на упису и желимо вам успешно студирање!

Узимајући у обзир да Закон о високом образовању и правилници Универзитета у Београду обавезују факултете да воде електронску евиденцију, ове школске године је неопходно да сви студенти имају образац ШВ-20 у електронској форми. Обавеза сваког новоуписаног студента је да попуни тај образац путем e-Студент web сервиса.

Молимо вас да у складу са упутством попуните електронски образац. Електронски образац можете попунити у периоду од 12.07.2016. до 22.08.2016. године. Након тога, почевши од 22.08.2016. године можете преузети индекс у студентској служби сваког радног дана у термину од 10.00 до 13.00 часова. Само студенти који су попунили електронски образац ШВ-20 могу преузети индекс.

Поступак попуњавања ШВ-20 обрасца електронским путем се ради на следећи начин:

  1. путем неког Интернет прегледача (Mozilla, Chrome или други) отићи на адресу https://student.fb.bg.ac.rs
  2. у поље корисничко име уписати број индекса у формату као у индексу (нпр. 123/16)
  3. у поље лозинка уписати иницијалну лозинку, а то је Ваш ЈМБГ.
  4. кликнути на дугме пријави се.

eStudent

Аутоматски по пријави на систем, отвара се електронска форма ШВ-20 обрасца где је потребно попунити сва поља и на крају, у дну форме, притиснути дугме сними.

По завршетку попуњавања електронског ШВ-20 обрасца, свако следеће пријављивање на еСтудент сервис Вам омогућава нормално коришћење сервиса којим ћете се редовно служити током студирања. За детаље будуће пријаве испита погледати упутство на страници:

www.fb.bg.ac.rs/download/Studenti/e-student-uputstvo.pdf

 Напомена:

приликом првог приступања страници https://student.fb.bg.ac.rs Интернет прегледач ће приказати упозорење о сертификату странице и све што је потребно јесте да додате у изузетке предметну страницу кликом на "Advanced"/"Proceed to student.fb.bg.ac.rs (unsafe)" или "This Connection is Untrusted"/"I Understand the Risks"/"Add Exception..." или слично зависно од прегледача који користите.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Полазећи од актуелне безбедносне ситуације (националне, регионалне/европске и глобалнe) коју карактеришу нове безбедносне претње  и изазови (талас тероризма, избегличка криза, све учесталије елементарне непогоде и ванредне ситуације са све озбиљнијим последицама, радикалне и екстремистичке идеје и идеологије, пораст вршњачког насиља у просветним образовно васпитним установама, несигурност у сајбер простору и др.), Факултет безбедности високо вреднује друштвени ангажман и комуникацију са медијама, стручном и широм друштвеном заједницом својих наставника и сарадника. Овај вид активности вишестрано је значајан и омогућава разумевање и  решавање ових ситуација и истовремено доприноси препознавању Факултета и његових садашњих и будућих развојних потенцијала.

Из свега изнетог, Наставно-научно веће на седници одржаној дана 10.05.2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

Приликом јавног иступања и комуникацији са медијима, наставници, сарадници и други запослени Факултета дужни су да се представљају у складу са академским звањем и функцијом коју обављају на Факултету и да изричито захтевају од средстава јавног информисања да их тако представљају.

У име Факултета у јавности и средствима информисања једино иступа Декан Факултета, односно наставник, сарадник и запослени кога Декан овласти.

Наставници, сарадници и други запослени Факултета безбедности, као и представници студентских организација, слободни су да у своје лично име иступају у јавности и средствима информисања. Наставно-научно веће констатује да оваква иступања представљају искључиво личне ставове.  При томe, изношењем личних ставова не сме се нарушавати углед Факултета, запослених и студената.

За јавно иступање у просторијама Факултета и непосредној близини зграде Факултета неопходна је претходна сагласност Декана.

Све ваннаставне активности у просторијама Факултета (трибине, предавања, округли столови, радионице и др.) могу се реализовати искључиво уз сагласност продекана за наставу и благовремено се оглашавају на званичној интернет страници Факултeта.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Реагујући на скорашњу појаву анонимних, као и лажно потписаних доставки и памфлета у којима се на најгрубљи начин дискредитују и клевећу истакнути наставници и студенти Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета донело је следеће саопштење:

- Свако анонимно писмо, по правилу, независно од намера оног који је то писмо написао, представља грубо кршење етичких и правних норми рада академских и других институција. Због тога Наставно-научно веће Факултета безбедности анонимна и лажно ауторизовано писма  сматра правно и морално неважећим, неприхватљивим и гнусним актима. При томе, таква „кореспонденција" је бедна и понижавајућа управо за починиоце таквих дела;

- У свим наведеним или сличним случајевима клеветања својих наставника и студената, односно  установе у целини, Факултет ће покренути одговарајући законски поступак против непознатог извршиоца и активно ће учествовати у прикупљању свих релевантних доказа. На тај начин ће и сва друга, могућа слична „спиновања" чињеница које чине непозната лица ради остваривања одређених, парцијалних интереса на Факултету, унапред бити осуђена на неуспех, док ће особе чија кривица буде законски установљена сносити пуну правну и моралну одговорност.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти основних академских студија могу да пријављују испите преко портала Студентски сервис Факултета безбедности.

 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске

National Critical
Infrastructure Protection

NOVI PLAC I ZGRADA
FAKULTETA BEZBEDNOSTI

Gospodara Vučića 50
11040 Beograd

Telefoni:
+381 (0)11 6451-963
+381 (0)11 6451-843
+381 (0)11 6451-876
Fax : +381(0)11 6457-685
Žiro račun: 840-1832666-90