Skip to content

Fakultet bezbednosti

Насловна страна

ОБАВЕШТЕЊЕ

Професор Дејана Јовановић Поповић ће давати потписе за оверу семестра у уторак, 31.5.2016. године у термину од 11 до 12 часова.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Консултације код Јелене Бошњак уместо у четвртак, 2. јуна одржаће се у понедељак, 30. маја од 13 до 14:30 часова.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Потписи студентима четврте године који су обавили све обавезе из стручне праксе биће дељени у понедељак, 30.05.2016. по следећем распореду:

  • за изборну групу студије безбедности и студије одбране у 13 часова у сали за седнице,
  • за иборну групу студија манаџмента људских и социјалних ресурса и општи смер у 14 часова у сали за седнице,
  • за изборну групу студије цивилне заштите и заштите животне средине у 15 часова у сали 4.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У петак, 27.05.2016. године са почетком у  9:00 часова, у оквиру стручне праксе за студенте друге године основних академских студија, у Кино сали Војне академије биће одржано предавање на тему: Систем заштите и спасавања у Републици Србији". Присуство студената је обавезно. Студентима ће бити дељени потписи.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Полазећи од актуелне безбедносне ситуације (националне, регионалне/европске и глобалнe) коју карактеришу нове безбедносне претње  и изазови (талас тероризма, избегличка криза, све учесталије елементарне непогоде и ванредне ситуације са све озбиљнијим последицама, радикалне и екстремистичке идеје и идеологије, пораст вршњачког насиља у просветним образовно васпитним установама, несигурност у сајбер простору и др.), Факултет безбедности високо вреднује друштвени ангажман и комуникацију са медијама, стручном и широм друштвеном заједницом својих наставника и сарадника. Овај вид активности вишестрано је значајан и омогућава разумевање и  решавање ових ситуација и истовремено доприноси препознавању Факултета и његових садашњих и будућих развојних потенцијала.

Из свега изнетог, Наставно-научно веће на седници одржаној дана 10.05.2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

Приликом јавног иступања и комуникацији са медијима, наставници, сарадници и други запослени Факултета дужни су да се представљају у складу са академским звањем и функцијом коју обављају на Факултету и да изричито захтевају од средстава јавног информисања да их тако представљају.

У име Факултета у јавности и средствима информисања једино иступа Декан Факултета, односно наставник, сарадник и запослени кога Декан овласти.

Наставници, сарадници и други запослени Факултета безбедности, као и представници студентских организација, слободни су да у своје лично име иступају у јавности и средствима информисања. Наставно-научно веће констатује да оваква иступања представљају искључиво личне ставове.  При томe, изношењем личних ставова не сме се нарушавати углед Факултета, запослених и студената.

За јавно иступање у просторијама Факултета и непосредној близини зграде Факултета неопходна је претходна сагласност Декана.

Све ваннаставне активности у просторијама Факултета (трибине, предавања, округли столови, радионице и др.) могу се реализовати искључиво уз сагласност продекана за наставу и благовремено се оглашавају на званичној интернет страници Факултeта.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру реализације стручне праксе за студенте четврте године направљени су распореди за смер студије безбедности који се односе на студијску посету БИА (PDF file, 51KB) и МУП - Управа за обезбеђење одређених личности и објеката (PDF file, 46KB) и за студенте смера студија менаџмента људских и социјалних ресурса за које је предвиђена организација радионице „Управљање људским ресурсима" у уторак, 24.05.2016. од 10:15 часова у рачунарској лабораторији (PDF file, 54KB)

Приликом посете БИА и МУП-у обавезно понесетiи индексе и личне карте.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овера летњег семестра за студенте прве, друге, треће и четврте године обавиће се од 01.06.2016. до  15.06.2016. године. За оверу је потребно донети само индекс.

Студенти који се финансирају из  буџета обавезни су да прикупе потписе професора до 01.06.2016. године из предмета које су слушали у току летњег семестра.

Самофинансирајући студенти нису обавезни да имају потписе професора.

Студентима прве и треће године који нису обавили систематски преглед неће бити оверен семестар.

Студенти друге године студија (генерација уписана 2014.) и четврте године су у обавези да имају потпис професора да су обавили стручну праксу.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Потребно је да студенти провере спискове, датуме и сатницу и да са собом на дан праксе понесу индекс, личну карту и дневник праксе.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти основних академских студија о терминима рада Студентске службе на упису нове генерације за школску 2016/17. годину:

  • од 22.06. до 26.06.2016. године пријављивање кандидата за пријемни испит;
  • од 27.06. до 03.07.2016. године полагање пријемног испита;
  • од 10.07. до 14.07.2016. године упис бруцоша.

За сва текућа питања везана за основне академске студије можете се обратити Студентској служби ван ових термина, радним данима од 10 до 13 сати.
Студенти који треба да дипломирају до 15. јула, пријављују се најкасније до 20.06.2016. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Реагујући на скорашњу појаву анонимних, као и лажно потписаних доставки и памфлета у којима се на најгрубљи начин дискредитују и клевећу истакнути наставници и студенти Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета донело је следеће саопштење:

- Свако анонимно писмо, по правилу, независно од намера оног који је то писмо написао, представља грубо кршење етичких и правних норми рада академских и других институција. Због тога Наставно-научно веће Факултета безбедности анонимна и лажно ауторизовано писма  сматра правно и морално неважећим, неприхватљивим и гнусним актима. При томе, таква „кореспонденција" је бедна и понижавајућа управо за починиоце таквих дела;

- У свим наведеним или сличним случајевима клеветања својих наставника и студената, односно  установе у целини, Факултет ће покренути одговарајући законски поступак против непознатог извршиоца и активно ће учествовати у прикупљању свих релевантних доказа. На тај начин ће и сва друга, могућа слична „спиновања" чињеница које чине непозната лица ради остваривања одређених, парцијалних интереса на Факултету, унапред бити осуђена на неуспех, док ће особе чија кривица буде законски установљена сносити пуну правну и моралну одговорност.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти основних академских студија могу да пријављују испите преко портала Студентски сервис Факултета безбедности.

 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске

National Critical
Infrastructure Protection

NOVI PLAC I ZGRADA
FAKULTETA BEZBEDNOSTI

Gospodara Vučića 50
11040 Beograd

Telefoni:
+381 (0)11 6451-963
+381 (0)11 6451-843
+381 (0)11 6451-876
Fax : +381(0)11 6457-685
Žiro račun: 840-1832666-90