Skip to content

Fakultet bezbednosti

Naslovna strana

OBAVEŠTENJE

Ispit iz Uvoda u pravo u aprilskom roku i ostalim ispitnim rokovima će se polagati isključivo pismenim putem.

 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti generacija od 2000. do 2005. godine da će se ispit iz Kriminalistike kod prof. dr Božidara Banovića, koji je bio zakazan za 22.04.2014. godine održati 29.04.2014. godine sa početkom u 10 u sali 4 na Fakultetu bezbednosti.

 

OBAVEŠTENJE

Zbog uskršnjih praznika, Fakultet neće raditi 18,19, 20. i 21. aprila 2014. godine.

 

OBAVEŠTENJE

Realizacija stručne prakse za studente četvrte godine osnovnih akademskih studija na svim smerovima predviđena u maju 2014. godine. Molimo studente da do 11. aprila 2014. godine provere da li se nalaze na spiskovima za praksu po smerovima, radi ažuriranja spiskova. Spiskovi za praksu su postavljeni:

  • za smer Bezbednost (u prizemlju Fakulteta, ispred kancelarije doc. dr Gorana Mandića),
  • za smer Menadžment ljudskih i socijalnih resursa (na prvom spratu, ispred kancelarije doc. dr Željka Bralića),
  • za smer Civilna zaštita i zaštita životne sredine, kao i za studente koji su se opredelili za Opšti smer (oba spiska su na drugom spratu, ispred kancelarije prof. dr Vladimira Jakovljevića),
  • za smer Odbrana, zbog manjeg broja studenata koji su u obavezi da obave stručnu praksu nije potrebno da potvrđujete da li se nalazite na spisku.

NAPOMENA:

Do kraja aprila biće održani sastanci sa studentima, po smerovima, radi dogovora o dinamici realizacije prakse, proveri spiskova i planiranim aktivnostima za maj 2014. godine, o čemu će informacije biti blagovremeno objavljene.

Preporuka je da studenti koji su se opredelili za Opšti smer sami nađu preduzeće/ustanovu u kojoj će obaviti stručnu praksu, s tim što delatnost preduzeća/ustanove mora da odgovara sadržaju studija na Fakultetu bezbednosti. Studentima koji nisu u mogućnosti da sami nađu preduzeće/ustanovu, praksa će biti određena u nekom od raspoloživih preduzeća/ustanova. Svi dogovori o  dinamici realizacije prakse za Opšti smer, proveri spiska i planiranim aktivnostima za maj 2014. godine biće predmet sastanka koji će biti održan krajem aprila 2014. godine, gde će se studenti izjasniti o načinu realizacije prakse.

 
OBAVEŠTENJE
 
Popravni kolokvijum iz Uvoda u pravo će se održati 25. aprila u 9.30 časova u sali 1 Fakulteta bezbednosti.
 

OBAVEŠTENJE

Ispiti na specijalističkim strukovnim studijama "Forenzika" u aprilskom ispitnom roku, održaće se 22. aprila, od 13 časova, u kabinetu br. 36.

 

OBAVEŠTENJE

Ispiti iz predmeta Etika, Etika rata i Primenjena etika u aprilskom ispitnom roku će se održati na Fakultetu bezbednosti u salama 1 i 3. Pismeni deo ispita iz predmeta Etika zakazan je za 4.04.2014. u terminima od 10 i 12 časova (studenti polažu po pojedinačnom rasporedu). Usmeni deo ispita je 22, 23, i 24. aprila po rasporedu koji je određen od strane profesora.

 

OBAVEŠTENJE

Svi studenti koji su upisali prvu i treću godinu školske 2013/2014. godine (samofinansirajući i studenti koji se finansiraju iz budžeta) dužni su da obave  sistematski pregled. Studentima koji nisu obavili sistematski pregled neće biti overena godina. Sistematski pregled je određen po broju indeksa.
Studenti preko 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematski pregled. Студенти који су обновили прву и трећу годину не треба да обаве систематски преглед.

Sistematski pregled se obavlja u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata ulica Krunska broj 57, (prvi sprat soba broj 1.10). Prilikom dolaska na pregled, studenti su  obavezni da donesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

 

OBAVEŠTENJE

Predavanja iz Bezbednosti informacija od 26.2.2014. će biti sredom od 11:30 u sali 4 na Fakultetu bezbednosti.

 

OBAVEŠTENJE

Obavezna literatura iz predmeta Sistemi obezbeđenja i zaštite od januarskog ispitnog roka 2014. godine, pored knjige, je i Zakon o privatnoj bezbednosti (tj. oni njegovi delovi koji se odnose na gradivo obrađeno u knjizi).

 

OBAVEŠTENJE

Studenti osnovnih akademskih studija, koji su na budžetu, moći će ispite da prijavljuju preko portala Studentski servis Fakulteta bezbednosti.

 

Strateški partneri

Vojska
Srbije

Ministarstvo
unutrašnjih poslova
Republike Srbije

Ministarstvo
spoljnih poslova
Republike Srbije

Bezbednosno
- informativna
agencija

Ministarstvo
unutrašnjih poslova
Republike Srpske

Scholarships for Master's and PhD Programmes 2013/2014.

International conference

NOVI PLAC I ZGRADA
FAKULTETA BEZBEDNOSTI

Gospodara Vučića 50
11040 Beograd

Telefoni:

+381 (0)11 6451-963
+381 (0)11 6451-843
+381 (0)11 6451-876

Fax : +381(0)11 6457-685

Žiro račun: 840-1832666-90
e-katalog Biblioteke FB