Skip to content

Fakultet bezbednosti

Насловна страна

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани бруцоши, 

Честитамо Вам на упису и желимо вам успешно студирање!

Узимајући у обзир да Закон о високом образовању и правилници Универзитета у Београду обавезују факултете да воде електронску евиденцију, ове школске године је неопходно да сви студенти имају образац ШВ-20 у електронској форми. Обавеза сваког новоуписаног студента је да попуни тај образац путем e-Студент web сервиса.

Молимо вас да у складу са упутством попуните електронски образац. Електронски образац можете попунити у периоду од 12.07.2016. до 22.08.2016. године. Након тога, почевши од 22.08.2016. године можете преузети индекс у студентској служби сваког радног дана у термину од 10.00 до 13.00 часова. Само студенти који су попунили електронски образац ШВ-20 могу преузети индекс.

Поступак попуњавања ШВ-20 обрасца електронским путем се ради на следећи начин:

 1. путем неког Интернет прегледача (Mozilla, Chrome или други) отићи на адресу https://student.fb.bg.ac.rs
 2. у поље корисничко име уписати број индекса у формату као у индексу (нпр. 123/16)
 3. у поље лозинка уписати иницијалну лозинку, а то је Ваш ЈМБГ.
 4. кликнути на дугме пријави се.

eStudent

Аутоматски по пријави на систем, отвара се електронска форма ШВ-20 обрасца где је потребно попунити сва поља и на крају, у дну форме, притиснути дугме сними.

По завршетку попуњавања електронског ШВ-20 обрасца, свако следеће пријављивање на еСтудент сервис Вам омогућава нормално коришћење сервиса којим ћете се редовно служити током студирања. За детаље будуће пријаве испита погледати упутство на страници:

www.fb.bg.ac.rs/download/Studenti/e-student-uputstvo.pdf

 Напомена:

приликом првог приступања страници https://student.fb.bg.ac.rs Интернет прегледач ће приказати упозорење о сертификату странице и све што је потребно јесте да додате у изузетке предметну страницу кликом на "Advanced"/"Proceed to student.fb.bg.ac.rs (unsafe)" или "This Connection is Untrusted"/"I Understand the Risks"/"Add Exception..." или слично зависно од прегледача који користите.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати за упис на основне академске студије који имају број пријаве 480 и 742 треба да дођу у среду, 06. јула 2016. године због уписа на основу посебних услова уписа.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис примљених кандидата у прву годину основних студија на Факултету безбедности у школској 2016/17. години обавиће се  према редоследу на коначној ранг листи и то по следећем распореду:

 • 06.07.2016. године од броја 1 до 150  у термину од 9.00 до 14.00 сати
 • 07.07.2016. године од броја 151 до 390 у термину од 9.00 до 15.00 сати
 • 08.07.2016. године од 9.00 сати за преостала слободна места
ДЕТАЉИ О УПИСУ У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАТУСА КАНДИДАТА

 • 06.07.2016. године у времену од 9.00 до 14.00 сати упис кандидата који су остварили право да се финансирају из буџета Републике Србије (од броја 1 до 150 на коначној ранг листи) обавиће се тако што ће се у 9.00 сати вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг листи. Редослед уписа кандидата одређује место на ранг листи.
  Кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 15.00 сати.
  Кандидати који не буду присутни истог дана до 15.00 сати сматраће се да су одустали од уписа.
  Лице које је у радном односу, а налази се на ранг листи за упис студената који се финансирају из буџета и не може испунити обавезе које проистичу из наставног плана и програма и режима студија може се уписати као самофинансирајући студент, под условом да потпише изјаву којом одустаје од уписа на буџет.
 • Упис кандидата у статусу самофинансирајућег студента обавиће се по следећем распореду:
  07.07.2016. у времену од 9.00 до 15,00 сати обавиће се упис за кандидате од броја 151 до броја 390 на ранг-листи;
  Прозивка кандидата за упис обавиће се у 9.00 сати.
  Кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 15.00 сати.
  Кандидати који не буду присутни истог дана до 15.00 сати сматраће се да су одустали од уписа.
 • 08.07.2016. уколико остане места за упис вршиће се прозивка у 9.00 сати за кандидате од редног броја 391, док се не попуне слободна места.
  Померање кандидата на ранг-листи вршиће се искључиво у случајевима када претходни кандидат не дође на упис у планирано време или одустане од уписа.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
 • 1. индекс (добија се на факултету);
 • 2. два пријавна листа ШВ-20 и један семестрални лист (добијају се на факултету);
 • 3. оригинална сведочанства I, II, III и IV  разреда;
 • 4. оригинал дипломе о завршеној средњој школи;
 • 5. извод из матичне књиге рођених (са холограмом);
 • 6. две фотографије 3,5 х 4,5 cm;
 • 7. докази о уплати на жиро рачун факултета безбедности (број 840-1832666-90 и позив на број 999):
  • трошкова уписа у износу од 8.500,00 динара (плаћају сви студенти);
  • за Центар за развој каријере и саветовања студената Универзитета у Београду 100,00 динара (плаћају сви студенти);
  • прве рате школарине у износу од 53.500,00 динара за самофинансирајуће студенте (друга рата плаћа се приликом овере првог семестра, у фебруару следеће године).
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Полазећи од актуелне безбедносне ситуације (националне, регионалне/европске и глобалнe) коју карактеришу нове безбедносне претње  и изазови (талас тероризма, избегличка криза, све учесталије елементарне непогоде и ванредне ситуације са све озбиљнијим последицама, радикалне и екстремистичке идеје и идеологије, пораст вршњачког насиља у просветним образовно васпитним установама, несигурност у сајбер простору и др.), Факултет безбедности високо вреднује друштвени ангажман и комуникацију са медијама, стручном и широм друштвеном заједницом својих наставника и сарадника. Овај вид активности вишестрано је значајан и омогућава разумевање и  решавање ових ситуација и истовремено доприноси препознавању Факултета и његових садашњих и будућих развојних потенцијала.

Из свега изнетог, Наставно-научно веће на седници одржаној дана 10.05.2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

Приликом јавног иступања и комуникацији са медијима, наставници, сарадници и други запослени Факултета дужни су да се представљају у складу са академским звањем и функцијом коју обављају на Факултету и да изричито захтевају од средстава јавног информисања да их тако представљају.

У име Факултета у јавности и средствима информисања једино иступа Декан Факултета, односно наставник, сарадник и запослени кога Декан овласти.

Наставници, сарадници и други запослени Факултета безбедности, као и представници студентских организација, слободни су да у своје лично име иступају у јавности и средствима информисања. Наставно-научно веће констатује да оваква иступања представљају искључиво личне ставове.  При томe, изношењем личних ставова не сме се нарушавати углед Факултета, запослених и студената.

За јавно иступање у просторијама Факултета и непосредној близини зграде Факултета неопходна је претходна сагласност Декана.

Све ваннаставне активности у просторијама Факултета (трибине, предавања, округли столови, радионице и др.) могу се реализовати искључиво уз сагласност продекана за наставу и благовремено се оглашавају на званичној интернет страници Факултeта.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Реагујући на скорашњу појаву анонимних, као и лажно потписаних доставки и памфлета у којима се на најгрубљи начин дискредитују и клевећу истакнути наставници и студенти Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета донело је следеће саопштење:

- Свако анонимно писмо, по правилу, независно од намера оног који је то писмо написао, представља грубо кршење етичких и правних норми рада академских и других институција. Због тога Наставно-научно веће Факултета безбедности анонимна и лажно ауторизовано писма  сматра правно и морално неважећим, неприхватљивим и гнусним актима. При томе, таква „кореспонденција" је бедна и понижавајућа управо за починиоце таквих дела;

- У свим наведеним или сличним случајевима клеветања својих наставника и студената, односно  установе у целини, Факултет ће покренути одговарајући законски поступак против непознатог извршиоца и активно ће учествовати у прикупљању свих релевантних доказа. На тај начин ће и сва друга, могућа слична „спиновања" чињеница које чине непозната лица ради остваривања одређених, парцијалних интереса на Факултету, унапред бити осуђена на неуспех, док ће особе чија кривица буде законски установљена сносити пуну правну и моралну одговорност.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти основних академских студија могу да пријављују испите преко портала Студентски сервис Факултета безбедности.

 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске

National Critical
Infrastructure Protection

NOVI PLAC I ZGRADA
FAKULTETA BEZBEDNOSTI

Gospodara Vučića 50
11040 Beograd

Telefoni:
+381 (0)11 6451-963
+381 (0)11 6451-843
+381 (0)11 6451-876
Fax : +381(0)11 6457-685
Žiro račun: 840-1832666-90