Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***

ОВАВЕШТЕЊЕ

Подела потписа и упис бодова из Криминалистике за студенте треће године - смер безбедност обавиће се у уторак, 29. маја у сали 2 од 13 до 14 часова.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани корисници Библиотеке, обавештавамо вас да, због обавеза библиотекара, Библиотека неће радити у суботу,  02.06.2018. године.

 
ОБАВЕШТЕЊЕ

Дељење потписа из СОЦИОЛОГИЈЕ и СОЦИОЛОГИЈЕ ПОЛИТИКЕ за студенте прве и треће године је у четвртак 31.05.2018. у 10.00 часова у кабинету бр. 20.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са најавом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у четвртак, 24. маја, почиње исплата осме рате студентских кредита и стипендија за школску 2017/18. годину.

Новац ће бити уплаћен после 15 часова и подизање је могуће на свим UniCredit банкоматима. Такође, картица UniCredit банке се може користити за сва плаћања.

Информације о исплатама рата, као и све друге информације везане за студентске кредите и стипендије, можете пратити на интернет и facebook страници UniCredit банке.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овера летњег семестра за студенте прве, друге, треће и четврте године обавиће се од 01.06.2018. до  08.06.2018. године.

За оверу је потребно донети само индекс.

Обновљена година, продужена година и постапсолвенти не оверавају семестар.

Студенти који се финансирају из буџета обавезни су да прикупе потписе професора до 01.06.2018. године из предмета које су слушали у току пролећног семестра.

Самофинансирајући студенти нису обавезни да имају потписе професора.

Студентима прве и треће године који нису обавили систематски преглед неће бити оверен семестар.

Студенти треће и четврте године студија су у обавези да имају потпис професора да су обавили стручну праксу.

Студенти друге године (генерација уписана 2016.) који овере семестар остварују 2 ЕСП бода за праксу.

Након 08.06.2018. уплаћује се такса за кашњење овере семестра 1.780,00 динара на жиро-рачун факултета 840-1832666-90 (позив на број 600).
 
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти прве године да су допуњени резултати колоквијума из Социологије постављени у секцију сајта са резултатима колоквијума.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви студенти који су уписали школску 2017/18. годину обавезни су да провере следеће податке на свом E-студенту:

  • упис школске 2017/18
  • година студија
  • статус уписа (буџет или самофинансирање)
  • електронски ШВ-20 образац
Напомена:  студенти који немају исправно унете податке у E-студенту за школску 2017/18. годину неће моћи да пријаве испите.
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Позивамо све студенте Факултета безбедности да попуне упитник за потребе међународног пројекта ЕУРОСТУДЕНТ. У оквиру овог упитника биће Вам постављена питања у вези животног стандарда, мобилности, перспективе у погледу запошљивости, као и задовољства студијама. Онлајн верзији упитника можете приступити кликом на линк:
Пројекат ЕУРОСТУДЕНТ и подаци који ће бити прикупљени у оквиру њега од значаја су јер омогућавају поређење студирања и живота студената у Србији са стањем у другим европским земљама. Поред тога, бићемо у прилици да идентификујемо позитивне и негативне стране студирања у Србији, и на тај начин, у складу са резултатима, предложимо нека решења или кораке за будуће побољшање студентског статуса.

За попуњавање упитника биће Вам потребно око 20 минута. Молимо Вас да питања пажљиво прочитате и одговорите у складу са упутством. Одговори су у потпуности анонимни – не постоји могућност да знамо ко је попунио анкету, нити да повежемо Ваше одговоре са Вама. Прикупљени подаци биће употребљени искључиво у сврху истраживања.

За сва додатна питања и коментаре, можете нам се обратити путем мејла, на адресу eurostudent@rect.bg.ac.rs .
 
Срдачан поздрав,                              
Председник Конференције универзитета Србије (КОНУС)
академик Владимир Бумбаширевић                
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти да електронске верзије завршних радова (дипломски, специјалистички, магистарски, мастер и докторски):

  • МОРАЈУ бити у PDF формату;
  • Садржај рада МОРА бити истоветан штампаној верзији, што значи да МОРА имати насловну страну, садржај, увод, разраду, закључак, литературу, прилоге;
  • CD - оптички диск са електронском верзијом рада се МОРА доставити Библиотеци Факултета безбедности, да би се добила потврда о раздужењу у Библиотеци, без које се не може приступити одбрани завршног рада!

Уколико програм за обраду текста којим сте писали предметни рад не садржи опцију за снимање рада у PDF формату, можете се послужити бесплатним програмима типа BULLZIP FREE PDF PRINTER који по инсталацији у систему Вашег рачунара креира виртуелни PDF штампач и сваки документ одштампан преко овог штампача као резултат даје документ у PDF формату.

Хвала на разумевању.   
мр  Жељко Макић         

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Полазећи од актуелне безбедносне ситуације (националне, регионалне/европске и глобалнe) коју карактеришу нове безбедносне претње  и изазови (талас тероризма, избегличка криза, све учесталије елементарне непогоде и ванредне ситуације са све озбиљнијим последицама, радикалне и екстремистичке идеје и идеологије, пораст вршњачког насиља у просветним образовно васпитним установама, несигурност у сајбер простору и др.), Факултет безбедности високо вреднује друштвени ангажман и комуникацију са медијама, стручном и широм друштвеном заједницом својих наставника и сарадника. Овај вид активности вишестрано је значајан и омогућава разумевање и  решавање ових ситуација и истовремено доприноси препознавању Факултета и његових садашњих и будућих развојних потенцијала.

Из свега изнетог, Наставно-научно веће на седници одржаној дана 10.05.2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

Приликом јавног иступања и комуникацији са медијима, наставници, сарадници и други запослени Факултета дужни су да се представљају у складу са академским звањем и функцијом коју обављају на Факултету и да изричито захтевају од средстава јавног информисања да их тако представљају.

У име Факултета у јавности и средствима информисања једино иступа Декан Факултета, односно наставник, сарадник и запослени кога Декан овласти.

Наставници, сарадници и други запослени Факултета безбедности, као и представници студентских организација, слободни су да у своје лично име иступају у јавности и средствима информисања. Наставно-научно веће констатује да оваква иступања представљају искључиво личне ставове.  При томe, изношењем личних ставова не сме се нарушавати углед Факултета, запослених и студената.

За јавно иступање у просторијама Факултета и непосредној близини зграде Факултета неопходна је претходна сагласност Декана.

Све ваннаставне активности у просторијама Факултета (трибине, предавања, округли столови, радионице и др.) могу се реализовати искључиво уз сагласност продекана за наставу и благовремено се оглашавају на званичној интернет страници Факултeта.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Реагујући на скорашњу појаву анонимних, као и лажно потписаних доставки и памфлета у којима се на најгрубљи начин дискредитују и клевећу истакнути наставници и студенти Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета донело је следеће саопштење:

- Свако анонимно писмо, по правилу, независно од намера оног који је то писмо написао, представља грубо кршење етичких и правних норми рада академских и других институција. Због тога Наставно-научно веће Факултета безбедности анонимна и лажно ауторизовано писма  сматра правно и морално неважећим, неприхватљивим и гнусним актима. При томе, таква „кореспонденција" је бедна и понижавајућа управо за починиоце таквих дела;

- У свим наведеним или сличним случајевима клеветања својих наставника и студената, односно  установе у целини, Факултет ће покренути одговарајући законски поступак против непознатог извршиоца и активно ће учествовати у прикупљању свих релевантних доказа. На тај начин ће и сва друга, могућа слична „спиновања" чињеница које чине непозната лица ради остваривања одређених, парцијалних интереса на Факултету, унапред бити осуђена на неуспех, док ће особе чија кривица буде законски установљена сносити пуну правну и моралну одговорност.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти основних академских студија могу да пријављују испите преко портала Студентски сервис Факултета безбедности.

 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике СрпскеLiteratura za sve nivoe studija


The One Belt, One Road
The Balkan Perspective - Political and Security AspectsKompletna knjiga
(PDF file, 828KB)